Difference between revisions of "Raporti Financiar - Gusht 2017/en"

Krijoi faqen me "! Amount ! Amount in USD !Comment |- | Rent | 25000 ALL | 226,06 USD | |- | Electricity & Utilities | 3000 ALL | 27,12 USD | |- | Accountant | 5000 ALL | 45,21 USD | |- | Health..."
(Krijoi faqen me "! Amount ! Amount in USD !Comment |- | Patreon Pledges | 95 USD | 95 USD | |- | Recycling Mac Mini's | 60000 ALL | 542,55 USD |We recycled 7 Mac Mini's from 2009 donated by Mozi...")
(Krijoi faqen me "! Amount ! Amount in USD !Comment |- | Rent | 25000 ALL | 226,06 USD | |- | Electricity & Utilities | 3000 ALL | 27,12 USD | |- | Accountant | 5000 ALL | 45,21 USD | |- | Health...")
Line 30: Line 30:
! Expenses
! Expenses


! Shuma
! Amount
!Shuma në USD
! Amount in USD
!Koment
!Comment
|-
|-
| Qera
| Rent
| 25000 ALL
| 25000 ALL
| 226,06 USD
| 226,06 USD
|
|
|-
|-
| Drita & Uji
| Electricity & Utilities
| 3000 ALL
| 3000 ALL
| 27,12 USD
| 27,12 USD
|
|
|-
|-
| Financieri
| Accountant
| 5000 ALL
| 5000 ALL
| 45,21 USD
| 45,21 USD
|
|
|-
|-
| Sigurime Shoqërore
| Health insurance for board director
| 9000 ALL
| 9000 ALL
| 81,38 USD
| 81,38 USD
|Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore.
|In Albania, every non-profit needs to employ at least one person. In our case, our Board Director, Kristi Progri is employed, for which we pay social security.
|-
|-
| Ujë të pijshëm
| Drinking water
| 500 ALL
| 500 ALL
| 4,52 USD
| 4,52 USD
|
|
|-
|-
| Tripod për kamera
| Tripod for camera
| 35 EUR  
| 35 EUR  
| 42,12 USD
| 42,12 USD
|Blemë një tripod për kamerat tona në FOSScamp Syros
|We bought a tripod at FOSScamp Syros for our cameras
|-
|-
| OSCAL Dizajn
| OSCAL Visual Identity & Design
| 600 EUR
| 600 EUR
| 722,13 USD
| 722,13 USD
|Pagesa e mbetur për Kleidi Eski, dizajneri që ka bërë identitetin vizual te OSCAL.
|This is an overdue payment for Kleidi Eski, our designer who did the OSCAL Visual Identity.
|-  
|-  
| DigitalOcean kredite
| Digital Ocean hosting credits
| 25 USD
| 25 USD
| 25 USD
| 25 USD
|Ishim shumë afër të fikjes së infrastrukturës, pra shtuam 25 USD kredite në DigitalOcean. Fatmirësisht na sponsorizuan me 800 USD kredite të tjera.
|We were on the brink of having our infrastructure shut down, so we added 25 USD credits. Luckily DigitalOcean came to the rescue and sponsored us with 800 USD credits
|-
|-
|Dollap për anëtarët
|Members Private Locker
|800 ALL
|800 ALL
|7,21 USD
|7,21 USD
|Secili anëtar mund të paguajë 200 ALL në muaj për të patur dollapin e tyre.
|Each member can pay 200 ALL monthly to have their own locker at the hackerspace
|-
|-
| colspan="2" | '''<u>Shpenzime totale</u>'''
| colspan="2" | '''<u>Total expenses</u>'''
| '''<u>1180.75 USD</u>'''
| '''<u>1180.75 USD</u>'''
|
|
|}
|}
107

edits