Difference between revisions of "Raporti Financiar - Gusht 2017"

perkthim ne Shqip
m
(perkthim ne Shqip)
Line 1: Line 1:
Thank you to all the people that supported us to cover some of the costs for August. Here is an overview over the August Budget
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Gusht! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Gusht.


<sup><small>Exchange Rate as of 9 September 2017 (xe.com)<br />
<sup><small>Kursi i Kë'''mbimit i datës''' 9 Shtator 2017 (xe.com)<br />
1 ALL = 0.00904261 USD  <br />
1 ALL = 0.00904261 USD  <br />
1 EUR = 1.20355 USD</small></sup>
1 EUR = 1.20355 USD</small></sup>
Line 7: Line 7:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Income
! Të ardhura


! Amount
!Shuma
! Amount in USD
! Shuma në USD
!Comment
!Koment
|-
|-
| Patreon Pledges
| Kontribute nga Patreon
| 95 USD
| 95 USD
| 95 USD
| 95 USD
|
|
|-
|-
| Recycling Mac Mini's
| Riciklimi i Mac Mini's
| 60000 ALL
| 60000 ALL
| 542,55 USD
| 542,55 USD
|We recycled 7 Mac Mini's from 2009 donated by Mozilla as they were not used anymore. This has been done with kind permission by Mozilla's IT team.
|Ricikluam 7 Mac Mini nga 2009 që na dhuroi Mozilla, pasi nuk janë përdorur më. Për këtë është marrë leje nga skuadra IT e Mozilla.
|-
|-
| colspan="2" | <u>'''Total income'''</u>
| colspan="2" | <u>'''Të ardhura totale'''</u>
| '''<u>637,55 USD</u>'''
| '''<u>637,55 USD</u>'''
|
|
|-
|-
! Expenses
! Shpenzime


! Amount
! Shuma
! Amount in USD
!Shuma në USD
!Comment
!Koment
|-
|-
| Rent
| Qera
| 25000 ALL
| 25000 ALL
| 226,06 USD
| 226,06 USD
|
|
|-
|-
| Electricity & Utilities
| Drita & Uji
| 3000 ALL
| 3000 ALL
| 27,12 USD
| 27,12 USD
|
|
|-
|-
| Accountant
| Financieri
| 5000 ALL
| 5000 ALL
| 45,21 USD
| 45,21 USD
|
|
|-
|-
| Health insurance for board director
| Sigurime Shoqërore
| 9000 ALL
| 9000 ALL
| 81,38 USD
| 81,38 USD
|In Albania, every non-profit needs to employ at least one person. In our case, our Board Director, Kristi Progri is employed, for which we pay social security.
|Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore.
|-
|-
| Drinking water
| Ujë të pijshëm
| 500 ALL
| 500 ALL
| 4,52 USD
| 4,52 USD
|
|
|-
|-
| Tripod for camera
| Tripod për kamera
| 35 EUR  
| 35 EUR  
| 42,12 USD
| 42,12 USD
|We bought a tripod at FOSScamp Syros for our cameras
|Blemë një tripod për kamerat tona në FOSScamp Syros
|-
|-
| OSCAL Visual Identity & Design
| OSCAL Dizajn
| 600 EUR
| 600 EUR
| 722,13 USD
| 722,13 USD
|This is an overdue payment for Kleidi Eski, our designer who did the OSCAL Visual Identity.
|Pagesa e mbetur për Kleidi Eski, dizajneri që ka bërë identitetin vizual te OSCAL.
|-  
|-  
| Digital Ocean hosting credits
| DigitalOcean kredite
| 25 USD
| 25 USD
| 25 USD
| 25 USD
|We were on the brink of having our infrastructure shut down, so we added 25 USD credits. Luckily DigitalOcean came to the rescue and sponsored us with 800 USD credits
|Ishim shumë afër të fikjes së infrastrukturës, pra shtuam 25 USD kredite në DigitalOcean. Fatmirësisht na sponsorizuan me 800 USD kredite të tjera.
|-
|-
|Members Private Locker
|Dollap për anëtarët
|800 ALL
|800 ALL
|7,21 USD
|7,21 USD
|Each member can pay 200 ALL monthly to have their own locker at the hackerspace
|Secili anëtar mund të paguajë 200 ALL në muaj për të patur dollapin e tyre.
|-
|-
| colspan="2" | '''<u>Total expenses</u>'''
| colspan="2" | '''<u>Shpenzime totale</u>'''
| '''<u>1180.75 USD</u>'''
| '''<u>1180.75 USD</u>'''
|
|
|}
|}
107

edits