Open main menu

Changes

Manifesto/en

50 bytes removed, 3 years ago
Krijoi faqen me "As a community with a variety of members of all backgrounds, communication is our most important asset, which is vital for our mission. Decision making needs to be distributed a..."
* Provide a framework for other people to advance this vision of FLOSS in Albania.
Si një komunitet me një varietet pjesëtarësh të së gjitha sfondeveAs a community with a variety of members of all backgrounds, komunikimi është aseti ynë më i rëndësisëhmcommunication is our most important asset, dhe është jetik për misionin tonëwhich is vital for our mission.Marrja e vendimeve duhet të shpërndahet ndërmjet njerëzve përgjegjës për tëDecision making needs to be distributed among the people responsible for it, me qëllim që të shmangen mosmarrëveshjet në të ardhmenin order to avoid any disagreements in future. Kjo duhet të ndodhë pa e bërë të gjithë procesin burokratik dhe tepër zyrtarThis should happen though without making the whole process bureaucratic and corporate.
Siç është në natyrën e Open Labs, ne na pëlqen të punojmë në të hapur, që do të thotë se ne i ndërtojmë marrëdhëniet tona bazuar në besueshmëri, drejtimin e decentralizuar dhe merita të tjera, duke e mbajtur ndërkohë numrin e rregullave në minimum, në përpjekje për të mundësuar lirinë, duke respektuar varietetin e gjerë të secilit në komunitetin tonë. Për të punuar drejt misionit tonë, ne preferojmë të përfaqësojmë detyrime dhe të krijojmë kontribues proaktivë që mund të mbështeten tek vetja, përkundrazi nga dhënia e urdhërave.
All, Bots, Bureaucrats, Administrators, translator
616

edits