Difference between revisions of "Aktivitete"

→‎2017: shtova Nextcloud l10n #2 dhe cryptoparty
m
(→‎2017: shtova Nextcloud l10n #2 dhe cryptoparty)
Line 2: Line 2:


== 2017==
== 2017==
* Janar
=== Janar ===
** 11.01.2017 [[Mapathon nr.7|OpenStreetMap Mapathon #7]]
** 11.01.2017 [[Mapathon nr.7|OpenStreetMap Mapathon #7]]
** 14.01.2017 [[Sitepoint hackathon]]
** 14.01.2017 [[Sitepoint hackathon]]
Line 9: Line 9:
** 25.01.2017 [[Open Source Design workshop nr.1]]
** 25.01.2017 [[Open Source Design workshop nr.1]]
** 28.01.2017 [[Mapathon nr.8|OpenStreetMap Mapathon #8]]
** 28.01.2017 [[Mapathon nr.8|OpenStreetMap Mapathon #8]]
* Shkurt
=== Shkurt ===
** 08.02.2017 [[Wikidata talk/workshop]]
** 08.02.2017 [[Wikidata talk/workshop]]
** 15.02.2017 [[Fedora Localization Sprint nr.8|Fedora Localization Sprint #8]]
** 15.02.2017 [[Fedora Localization Sprint nr.8|Fedora Localization Sprint #8]]
** 17.02.2017 [[Hyrje në JOSM]]
** 17.02.2017 [[Hyrje në JOSM]]
** 18.02.2017 [[OpenStreetMap Mapathon #9]]
** 18.02.2017 [[OpenStreetMap Mapathon #9]]
* Mars
=== Mars ===
** 18.03.2017 & 19.03.2017 [[48H Free Open Source Hackathon Tirana]];
** 18.03.2017 & 19.03.2017 [[48H Free Open Source Hackathon Tirana]];
** 25.03.2017 & 26.03.2017 [https://wiki.openlabs.cc/faqja/Linux_Weekend_Tirana_2017 Linux Weekend 2017]
** 25.03.2017 & 26.03.2017 [https://wiki.openlabs.cc/faqja/Linux_Weekend_Tirana_2017 Linux Weekend 2017]
* Prill
=== Prill ===
** 12.04.2017 @ 17.00 [[Fedora Localization Sprint #9]];
** 12.04.2017 @ 17.00 [[Fedora Localization Sprint #9]];
** 17.04.2017 @ 17.00 [[Maptime Tirana nr. 1]];
** 17.04.2017 @ 17.00 [[Maptime Tirana nr. 1]];
Line 23: Line 23:
** 20.04.2017 @ 17.00 [[Fedora Localization Sprint #10]];
** 20.04.2017 @ 17.00 [[Fedora Localization Sprint #10]];
** 26.04.2017 @ 17.00 [[Document Freedom Day 2017]];
** 26.04.2017 @ 17.00 [[Document Freedom Day 2017]];
* Maj
=== Maj ===
** 13.05.2017 & 14.05.2017 [[OSCAL 2017]];
** 13.05.2017 & 14.05.2017 [[OSCAL 2017]];
** 15.05.2017 @ 17.00 [[Nextcloud Meetup #2]];
** 15.05.2017 @ 17.00 [[Nextcloud Meetup #2]];
Line 29: Line 29:
** 26.05.2017 @ 18.00 [[Maptime Tirana nr 2]];
** 26.05.2017 @ 18.00 [[Maptime Tirana nr 2]];
** 31.05.2017 @ 18.00 [[Fedora Meetup #7]];
** 31.05.2017 @ 18.00 [[Fedora Meetup #7]];
* Qershor
=== Qershor ===
** 10.06.2017 & 11.06.2017 puntori me temë 'Migration to LibreOffice' me Italo Vignoli
** 10.06.2017 & 11.06.2017 puntori me temë 'Migration to LibreOffice' me Italo Vignoli
** 16.06.2017 @ 18.00 [[OpenStreetMap Meetup #1]];
** 16.06.2017 @ 18.00 [[OpenStreetMap Meetup #1]];
Line 35: Line 35:
** 17.06.2017 @ 16.00 [[Mozilla WebVR Workshop #2]]
** 17.06.2017 @ 16.00 [[Mozilla WebVR Workshop #2]]
** 21.06.2017 @ 19.00 [[Projeksione CC dhe bisedë e hapur: 'Refugees Welcome' nga SubMedia]];
** 21.06.2017 @ 19.00 [[Projeksione CC dhe bisedë e hapur: 'Refugees Welcome' nga SubMedia]];
* Korrik
** 29.06.2017 @ 18.00 [[Nextcloud l10n #2]]
=== Korrik ===
** 01.07.2017 [[Kick Off RGSoC 2017 - Celebration]];
** 01.07.2017 [[Kick Off RGSoC 2017 - Celebration]];
** 16.07.2017 [[5-vjetori i themelimit të Open Labs]];
** 16.07.2017 [[5-vjetori i themelimit të Open Labs]];
* Gusht
=== Gusht ===
* Shtator
=== Shtator ===
* Tetor
** 30.09.2017 @ ditë e plotë [[Cryptoparty Tirana 2017]]
* Nëntor
=== Tetor ===
* Dhjetor
=== Nëntor ===
=== Dhjetor ===


== 2016 ==
== 2016 ==
800

edits