Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

→‎Pyetjet drejt partive: permiresova tekstin rreth politikave per open data
(→‎Pyetjet drejt partive: permiresova tekstin rreth politikave per open data)
Line 37: Line 37:
Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.en.html këtu]):
Më poshtë janë pyetjet e propozuara kundrejt partive politike (bazuar [https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.en.html këtu]):


'' '''1.a''' Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur në adminsitratë? Në qoftë se përgjigjja është po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë? A do iniciojë subjekti juaj poltik një ligj të dedikuar që imponon përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur nga administrata publike?
'''1.a''' Planifikoni që të promovoni përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur në adminsitratë? Në qoftë se përgjigjja është po, si planifikoni që të bëni diçka të tillë?  


'''1.b''' Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin softuer kompjuterik me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë?
 
'''1.b''' A do iniciojë subjekti juaj poltik një ligj të dedikuar që imponon përdorimin e programeve kompjuterike me kodburim të lirë dhe të hapur nga administrata publike?
 
'''1.c''' Planifikoni që të promovoni interesat e bizneseve të vogla dhe të mesme që zhvillojnë ose/dhe përdorin softuer kompjuterik me kodburim të lirë dhe të hapur? Në qoftë se po, si planifikoni të bëni dicka të tillë?


'''2.''' Programet dhe sistemet kompjuterike me kodburim jo të lirë (jo në çmim, por në lirinë) modifikohen vetëm me lejen e pronarit të softuerit, pra kompanisë që ka copyright-in e programit kompjuterik. Ky kufizim ka zhvilluar monopole, oligopole dhe kartele të shërbimeve/platformave kompjuterike si dhe në varësi absolute nga shitësit e sistemeve me kodburim të mbyllur në sektorin publik dhe privat. A keni ndërmend të veproni në mandatin tuaj të ardhshëm kundër monopoleve ekzistuese të shërbimeve të kësaj natyre?
'''2.''' Programet dhe sistemet kompjuterike me kodburim jo të lirë (jo në çmim, por në lirinë) modifikohen vetëm me lejen e pronarit të softuerit, pra kompanisë që ka copyright-in e programit kompjuterik. Ky kufizim ka zhvilluar monopole, oligopole dhe kartele të shërbimeve/platformave kompjuterike si dhe në varësi absolute nga shitësit e sistemeve me kodburim të mbyllur në sektorin publik dhe privat. A keni ndërmend të veproni në mandatin tuaj të ardhshëm kundër monopoleve ekzistuese të shërbimeve të kësaj natyre?
Line 57: Line 60:
'''7.''' Liria e Panoramës është aktive nga pjesa dërrmuese e vendeve anëtare të EU, por jo në Shqipëri. Mungesa e Lirisë së Panoramës (wikipedia.org/wiki/Freedom_of_panorama) në vendin tonë ka sjellë si pasojë që për shumë monumente, foto apo skulptura në vende publike të financuara nga buxheti i taksapaguesve për krijim e tyre, kërkohet që t'i merret leje autorit për të nxjerrë foto dhe ngarkuar/shpërndare këto foto në internet. Si mendoni ta rregulloni lirinë e panorames për ambientet publike apo/dhe objekte të financuara nga buxheti i shtetit që kushdo të ketë lirinë që do të shpërndaje këto materiale?
'''7.''' Liria e Panoramës është aktive nga pjesa dërrmuese e vendeve anëtare të EU, por jo në Shqipëri. Mungesa e Lirisë së Panoramës (wikipedia.org/wiki/Freedom_of_panorama) në vendin tonë ka sjellë si pasojë që për shumë monumente, foto apo skulptura në vende publike të financuara nga buxheti i taksapaguesve për krijim e tyre, kërkohet që t'i merret leje autorit për të nxjerrë foto dhe ngarkuar/shpërndare këto foto në internet. Si mendoni ta rregulloni lirinë e panorames për ambientet publike apo/dhe objekte të financuara nga buxheti i shtetit që kushdo të ketë lirinë që do të shpërndaje këto materiale?


'''8.''' pyetje rreth të dhënave të hapura (open data)
'''8.''' Të dhënat e hapura (open data) ashtu sic ato përkufizohen (opendefinition.org/od/1.1/sq) fuqizojnë transparencën e subjekteve publike por dhe lehtësojnë qytetarët, institucionet dhe bizneset në aksesin, përdorimin dhe ndarjen e informacionit në mënyrën më lehtë të mundshme.. Mbi të gjtha janë dhe një detyrim in sintitucioneve ndaj taksapaguesve pasi përbëjnë informacion publik që duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm dhe i përdorueshëm nga gjithë. A ka planfikuar subjekti juaj politik të propozojë dhe implementojë politika imponojnë publikimin e të dhënave publike qeveritare në format të hapur (open data)? Në qoftë se po, cilat do jenë hapat konkrete në këtë fushë?
: Si mendoni te rregulloni rritjen e trasparences së qeverise nëpërmjet dhënave hapura, kur për momentin ekziston fenomeni që dhe ato institucione shpërndaje raporte trasparence apo materiale online i vendosin copyright te insitucionit(?!)


'''9.''' Shumë prej zyrtarëve të lartë në vendin tonë përdorin shërbime webmail ose/dhe platforma të tjera komunikimi si gmail, Hotmail, WhatsApp etj që nuk ofrojnë siguri ndërkohë që enkriptimi i komunikimit është një proces i panjohur për administratën. Cila do jetë qasja e partisë tuaj rreth imponimit të standarteve të rrepta të sigurisë së komunikimit të zyrtarëve të të gjitha niveleve duke evituar platforma që administrohen nga kompani me interesa jashtë vendit tonë dhe (më e rëndësishme) me kodburim të mbyllur.
'''9.''' Shumë prej zyrtarëve të lartë në vendin tonë përdorin shërbime webmail ose/dhe platforma të tjera komunikimi si gmail, Hotmail, WhatsApp etj që nuk ofrojnë siguri ndërkohë që enkriptimi i komunikimit është një proces i panjohur për administratën. Cila do jetë qasja e partisë tuaj rreth imponimit të standarteve të rrepta të sigurisë së komunikimit të zyrtarëve të të gjitha niveleve duke evituar platforma që administrohen nga kompani me interesa jashtë vendit tonë dhe (më e rëndësishme) me kodburim të mbyllur.
800

edits