Difference between revisions of "Opendata.tirana.al Hackathon"

Line 39: Line 39:


== Raport i eventit ==
== Raport i eventit ==
* Grupi i pare: Bela,Tedi,Elio - Tema: Bug Tracking System
* '''Grupi i pare: Bela,Tedi,Elio - Tema: Bug Tracking System'''
* Grupi i dyte: Sidorela, Nafie - Tema: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive
* '''Grupi i dyte: Sidorela, Nafie - Tema: Mbledhja e të dhënave në mënyrë efektive'''
* Grupi i tretë: Mariana,Melisa - Tema: Arkivimi i të dhënave dhe të dhënat mungojnë
* '''Grupi i tretë: Mariana Balla ,Melisa Sulko '''
* Grupi i katërt: Amarildo, Augest - Tema: Gjeoreferimi i të dhënave  
'''Tema: Evidentimi i të dhënave që mungojnë'''
* Grupi i pestë: Anxhelo - Tema: Prezantimi user-friendly i të dhënave
 
* Grupi i gjashtë: Aleksander - Tema: Buxheti online
'''Bujqësia'''
* Të dhënat gjeohapsinore të pyjeve, kullotave,fermave dhe përrenjëve.
* Të dhënat gjeohapsinore të pyjeve, të dëmtuara nga prerjet dhe djegjet.
* Llojet e fermave, vendodhja e tyre si edhe rrugët kryesore dhe dytësore që janë afër tyre.
* Vendodhja e tokave bujqësore të Tiranës.
* Informacione dhe vendodhjet e kanaleve kulluese pranë tokave bujqësore.
 
'''Sociale'''
* Vendodhja gjeografike(adresa) të çerdheve, shkollave, shkollave për fëmijë me aftësi kufizuara, publike dhe private.Gjithashtu edhe informacione mbi infrastrukturën që ofrojnë (llojet e fushave, fusha të mbyllura, etj)
* Vendodhja e azileve (adresa) si dhe numri maksimal i personave që mund të pranojnë.
* Vendodhja e shtëpive sociale.
* Vendodhja e strehëve të kafshëve .
* Vendodhja e shtëpisë për fëmijë.
 
'''Ekonomia'''
* Tek cilat objekte është harxhuar buxheti.
 
'''Transporti'''
* Vendodhjet e stacioneve të linjave urbane.
 
'''Mjedisi'''
* Përcaktimi i shkeljeve dhe dëmtimeve në mjedis si edhe rregullimet janë bërë.
* Vendodhja e burimeve të ujit të pijshëm.
 
'''Siguria publike'''
* Vendodhjet e komisarjatëve dhe zjarrfikseve.
 
'''Kulturë dhe rekreacion'''
* Vendodhja (koordinatat gjeografike) të objekteve kulturore dhe monumenteve.
* Vendodhja e fushave të sportit të disiplinave të ndryshme
* Pikat turistike.
 
'''Infrastruktura'''
* Vendodhja e semaforëve
* '''Grupi i katërt: Amarildo, Augest - Tema: Gjeoreferimi i të dhënave'''
* '''Grupi i pestë: Anxhelo - Tema: Prezantimi user-friendly i të dhënave'''
* '''Grupi i gjashtë: Aleksander - Tema: Buxheti online'''
All, translator
163

edits