Difference between revisions of "OpenStreetMap Meetup"

m
Shtova ndërlidhje.
m (Shtova temat që do diskutohen gjatë akivitetit.)
m (Shtova ndërlidhje.)
Line 16: Line 16:
* Tematika pë maptime
* Tematika pë maptime
* Task manager
* Task manager
* Sugjerime të tjera


== Ndërlidhje ==
== Ndërlidhje ==
Eventi në FB: Do të shtohet në vijim.
Eventi në FB: https://www.facebook.com/events/672757406255904/?


== Raport i Eventit ==
== Raport i Eventit ==
Do të shtohen në vijim.
Do të shtohen në vijim.
All, Bureaucrats, Administrators, translator
726

edits