Difference between revisions of "Fedora Meetup"

no edit summary
(Krijoi faqen me "== Përshkrimi == Përgjatë OSCAL u zhvillua Fedora Meetup me anëtarë të komunitetit jashtë vëndit tonë. Gjatë këtij takimi u trajtuan çështje të rëndësishme në l...")
 
Line 1: Line 1:
== Përshkrimi ==
== Përshkrimi ==
Përgjatë OSCAL u zhvillua Fedora Meetup me anëtarë të komunitetit jashtë vëndit tonë. Gjatë këtij takimi u trajtuan çështje të rëndësishme në lidhje me qasjet që duhet të ketë çdo komunitet lokal përsa i përket Fedora-s. Më datë 31 Qershor 2017 në ambjentet e Open Labs mblidhemi sërish për të vazhduar më konkretisht diskutimin në lidhjë me këtë, në mënyrë që gjithsecili të mund të propozojë idetë e veta për rritjen dhe zhvillimin e komunitetit të Fedora-s në vendin tonë .".
Përgjatë OSCAL u zhvillua Fedora Meetup me anëtarë të komunitetit jashtë vëndit tonë. Gjatë këtij takimi u trajtuan çështje të rëndësishme në lidhje me qasjet që duhet të ketë çdo komunitet lokal përsa i përket Fedora-s. Më datë 31 Qershor 2017 në ambjentet e Open Labs mblidhemi sërish për të vazhduar më konkretisht diskutimin në lidhjë me këtë, në mënyrë që gjithsecili të mund të propozojë idetë e veta për rritjen dhe zhvillimin e komunitetit të Fedora-s në vendin tonë.


== Detaje ==
== Detaje ==
Line 8: Line 8:


== Ndërlidhje ==
== Ndërlidhje ==
* Aktiviteti në openlabs.cc: së shpejti
* Eventi në FB: https://www.facebook.com/events/1694553207222273/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
* Eventi në FB: së shpejti
* Aktivitete të tjera: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Aktivitete
* Aktivitete të tjera: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Aktivitete
All, translator
163

edits