Difference between revisions of "MediaWiki:Sidebar"

m
Ndryshova emërtimin
(Bazuar ne fdroid)
m (Ndryshova emërtimin)
 
(36 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
* navigation
* navigation
** Si të përdor wikin?|Si të përdor wikin?
**Kultura FLOSS|Kultura FLOSS
* Open Labs Hackerspace
* Misioni ynë
** Rreth Nesh|Rreth Nesh
** Rreth Nesh|Rreth Nesh
** Pyetje të bëra shpesh|Pyetje të bëra shpesh
** Manifesto|Manifesto
** Kodi i mirësjelljes|Kodi i mirësjelljes
** Kodi i mirësjelljes|Kodi i mirësjelljes
** Manifesto|Manifesto
** Politika e privatësisë|Politika e privatësisë
** Infrastruktura|Infrastruktura
* Merr Pjesë
** Projekte|Projekte
** Komunikimi|Komunikimi
** Aktivitete|Aktivitete
** Aktivitete|Aktivitete
** Statuti|Statuti
** Anëtaret|Anëtaret
** Bordi|Bordi
** Logo & Asete|Logo & Asete
** Kanalet e komunikimit|Kanalet e komunikimit
** Historia|Historia
** Donacione|Donacione
** Donacione|Donacione
** Këndi mediatik|Këndi mediatik
** Materiale Mediatike|Materiale Mediatike
* Kultura FLOSS
** Antarësohu|Antarësohu
** Sisteme operative|Sisteme operative
** Projekte|Iniciativa
** Komunikim|Komunikim
* Infrastruktura
** Programim|Programim
**Inventar|Inventar
** Lojra|Lojra
**Online|Online
** Grafika|Grafika
* Komuniteti
** Internet|Internet
** Anëtaret|Anëtarët
** Para|Para
** Bordi Keshillues|Bordi Këshillues
** Multimedia|Multimedia
** Fushata|Fushata
** Navigim|Navigim
*Projekte
** Telefoni & SMS|Telefoni & SMS
**Wikipedia|Wikipedia
** Lexim|Lexim
**Mozilla|Mozilla
** Shkencë & Edukim|Shkencë & Edukim
**OpenStreetMap|OpenStreetMap
** Siguri|Siguri
**LibreOffice|LibreOffice
** Sport & Shëndet|Sport & Shëndet
**Fedora|Fedora
** Shkrim|Shkrim
**Nextcloud|Nextcloud
** Open Source Hardware|Hardware
**OpenSUSE|OpenSUSE
** Privatesi|Privatesi
**OSCAL|OSCAL
** Licensat|Licensat
** Fjalor Terminologjik|Fjalor Terminologjik
** Standartet e hapura|Standartet e hapura
** Të dhënat e hapura|Të dhënat e hapura
** Sisteme GIS|Sisteme GIS
** Wiki|Wiki
** Liçensa|Liçensa
* SEARCH
* SEARCH
* TOOLBOX
* TOOLBOX
* LANGUAGES
* LANGUAGES
All, Bureaucrats, Administrators, translator
750

edits