Uploads by Sidorela

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
Date Name Thumbnail Size Description
15:22, 14 October 2017 Marrëveshje bashkëpunimi me bashkinë për të dhënat gjeografike.png (file) 527 KB  
20:54, 17 November 2017 Adding ssh key.png (file) 33 KB  
21:37, 17 November 2017 Clone repo image screenshot.png (file) 43 KB  
23:04, 17 November 2017 Terminal files.png (file) 26 KB  
23:14, 17 November 2017 Bundler and jekyll install.png (file) 40 KB  
23:47, 17 November 2017 Gemfile screenshot.png (file) 9 KB  
23:50, 17 November 2017 Themetest github.png (file) 57 KB  
12:26, 4 November 2019 CryptoParty Tirana 2019 OL Web.png (file) 128 KB