Search results

  • ...të dy programet e përmendura më sipër, do të shkarkojmë '''shabllonet''' (templates) e parapërgatitura për imazhet që do të përdorin në rrjetet sociale (
    10 KB (1,671 words) - 07:12, 3 October 2017