Search results

Result 1 of 1
Advanced search

Search in namespaces:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • ...të dy programet e përmendura më sipër, do të shkarkojmë '''shabllonet''' (templates) e parapërgatitura për imazhet që do të përdorin në rrjetet sociale (
    10 KB (1,671 words) - 07:12, 3 October 2017