Search results

Jump to navigation Jump to search
 • ...nd how to be part of the community - Mariana Balla || Linux Installfest - Anxhelo Lushka | 11.45 - 12.00 || Women in Linux - Ajkuna Mujo || Linux Installfest - Anxhelo Lushka
  6 KB (807 words) - 20:04, 14 April 2017
 • ==Anxhelo Lushka== Anxhelo Lushka is a graphic designer and frontend developer, currently finishing hi
  45 KB (7,057 words) - 13:03, 16 May 2019
 • * Anxhelo Lushka * Anxhelo Lushka
  5 KB (849 words) - 15:27, 25 November 2019
 • ** [[Përdoruesi:Anxhelo|Anxhelo Lushka]]
  1 KB (151 words) - 09:33, 20 May 2020
 • ...ng workshop & adding photos in the Commons (part 2 of the day) - hosted by Anxhelo Lushka & Silva Arapi; ** LibreOffice meetup with all participants - hosted by Anxhelo Lushka;
  12 KB (1,758 words) - 12:00, 31 August 2017
 • ** [[Përdoruesi:Anxhelo|Anxhelo Lushka]]
  1 KB (143 words) - 09:33, 20 May 2020
 • ** [[Përdoruesi:Anxhelo|Anxhelo Lushka]]
  1 KB (141 words) - 09:35, 20 May 2020
 • * [[Special:MyLanguage/Përdoruesi:Anxhelo|Anxhelo Lushka]]
  4 KB (473 words) - 13:35, 20 May 2020
 • * Anxhelo Lushka (website & technical support) ...this application are Jona Azizaj, Silva Arapi, Nafie Shehu, Marinela Gogo, Anxhelo Lushka and Redon Skikuli. Almost all the members have experience in organiz
  13 KB (2,223 words) - 19:12, 15 April 2019
 • * Rëndësia e lokalizimeve - Anxhelo Lushka * Flatpak - Anxhelo Lushka
  1 KB (200 words) - 18:45, 6 August 2017
 • * [[Përdoruesi:Anxhelo|Anxhelo Lushka]]
  663 bytes (84 words) - 20:07, 8 April 2018
 • ...ether you've been accepted or not. The Committee of Memberships is made of Anxhelo Lushka, Mariana Balla and Nafie Shehu.
  3 KB (563 words) - 11:03, 13 July 2017
 • ...përgjigje nëse jeni aprovuar apo jo. Komiteti i Anëtarësimeve përbëhet nga Anxhelo Lushka, Mariana Balla dhe Nafie Shehu.
  4 KB (728 words) - 20:55, 28 March 2017
 • ...i të krijojmë formatet e paketimit të softuerit në Linux .deb, .rpm etj - Anxhelo Lushka
  3 KB (410 words) - 15:19, 8 March 2020
 • Anxhelo është frontend developer and graphic designer, i diplomuar në inxhinieri
  1 KB (240 words) - 16:00, 27 April 2020
 • * [http://osc.al osc.al] (shkurtues ndërlidhjesh iniciuar nga Anxhelo)
  486 bytes (57 words) - 18:30, 6 December 2019
 • ...në SDG "Good Health and Well - Being". Grupi i përbërë prej dy personash (Anxhelo Lushka dhe Sidorela Uku) punuan mbi krijimin e një plaforme online e cila
  6 KB (1,149 words) - 11:08, 30 July 2017
 • * Anxhelo Lushka
  3 KB (553 words) - 12:45, 10 December 2017
 • * Anxhelo Lushka
  2 KB (310 words) - 19:54, 8 January 2018
 • * Anxhelo Lushka
  1 KB (185 words) - 17:50, 16 February 2018

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)