Search results

Jump to navigation Jump to search

Page title matches

 • 0 members (0 subcategories, 0 files) - 10:10, 22 March 2017
 • This category is intended to list templates that use wiki-functionality provided by the extension [[m:ParserFunctions]] [[Kategoria:Templates using ParserFunctions|{{PAGENAME}}]]
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 10:10, 22 March 2017
 • |description = Templates for use in [[software]]-related articles. [[Kategoria:Computing templates]]
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 10:12, 22 March 2017

Page text matches

 • This category is intended to list templates that use wiki-functionality provided by the extension [[m:ParserFunctions]] [[Kategoria:Templates using ParserFunctions|{{PAGENAME}}]]
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 10:10, 22 March 2017
 • |description = Templates for use in [[software]]-related articles. [[Kategoria:Computing templates]]
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 10:12, 22 March 2017
 • {{String-handling templates |trim}} [[Category:String manipulation templates]]
  1 KB (159 words) - 10:17, 22 March 2017
 • [[Category:Internal link templates|{{PAGENAME}}]] [[Category:Templates using ParserFunctions|{{{PAGENAME}}}]]
  607 bytes (75 words) - 10:19, 22 March 2017
 • {{Commonskat|Commons templates by subject}}
  0 members (0 subcategories, 0 files) - 10:13, 22 March 2017
 • [[Category:Templates]]
  2 KB (210 words) - 21:13, 21 July 2017
 • ...të dy programet e përmendura më sipër, do të shkarkojmë '''shabllonet''' (templates) e parapërgatitura për imazhet që do të përdorin në rrjetet sociale (
  10 KB (1,671 words) - 07:12, 3 October 2017