Skuadrat

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 14:40, 9 August 2017 by Elioqoshi (talk | contribs) (Krijoi faqen me "Për të patur një strukturë të decentralizuar por dhe efektiv në vendimmarrjen që marrim, disa skuadra funksionale marrin përsipër funksione të ndryshme brenda në Open...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Për të patur një strukturë të decentralizuar por dhe efektiv në vendimmarrjen që marrim, disa skuadra funksionale marrin përsipër funksione të ndryshme brenda në Open Labs. Skuadrat e tanishmë janë si më poshtë:

Bordi

Infrastruktura Online

Infrastruktura Fizike

Anëtarësimi