Skuadrat

Për të patur një strukturë të decentralizuar por dhe efektiv në vendimmarrjen që marrim, disa skuadra funksionale marrin përsipër funksione të ndryshme brenda në Open Labs. Skuadrat e tanishmë janë si më poshtë:

Bordi

Infrastruktura Online

Infrastruktura Fizike

Anëtarësimi