Sisteme operative

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:02, 21 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Së shpejti do prezantohet këtu lista kryesore e sistemeve operative me kodburim të lirë dhe të hapur (free open source).