Sisteme GIS

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:23, 27 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova mapillary)
Jump to navigation Jump to search

Platforma si OpenStreetMap dhe aplikacione si OSMand do jenë në qendër të dokumentimit në këtë faqe. Platforma dhe projekte me interes:

  • www.mapswipe.org
  • www.hotosm.org Humanitarian Open Street Map
  • www.onosm.org Shërbim i bazuar në OSM për shtimin dhe gjetjen e bizneseve në mënyrë të lehtë.
  • www.mapillary.com aplikacion pajisjet mobile i përafërt me Google Street Images, por që i publikon fotot që krijohen nga përdoruesit e aplikacionit në licensë Creative Commons.