Sisteme GIS

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:21, 27 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova mapillary)
Jump to navigation Jump to search

Platforma si OpenStreetMap dhe aplikacione si OSMand do jenë në qendër të dokumentimit në këtë faqe. Platforma dhe projekte me interes: