Sisteme GIS

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:13, 24 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova nderlidhje tek OpenStreetMap)
Jump to navigation Jump to search

Platforma si OpenStreetMap dhe aplikacione si OSMand do jenë në qendër të dokumentimit në këtë faqe. Platforma dhe projekte me interes: