Sisteme GIS

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 08:26, 30 May 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova ownmaps)
Jump to navigation Jump to search

Platforma si OpenStreetMap dhe aplikacione si OSMand do jenë në qendër të dokumentimit në këtë faqe. Në qoftë se po bën hapat e para në platformën OpenStreetMap vizito http://learnosm.org/en/


Platforma dhe projekte me interes ne fushen e sistemeve gjeohapsinore me kodburim te lire dhe te hapur: