Difference between revisions of "Sisteme GIS"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova mapillary)
(shtova OpenStreetCam)
Line 4: Line 4:
 
* [https://onosm.org/ www.onosm.org] Shërbim i bazuar në OSM për shtimin dhe gjetjen e bizneseve në mënyrë të lehtë.
 
* [https://onosm.org/ www.onosm.org] Shërbim i bazuar në OSM për shtimin dhe gjetjen e bizneseve në mënyrë të lehtë.
 
* [https://www.mapillary.com/ www.mapillary.com] aplikacion pajisjet mobile i përafërt me Google Street Images, por që i publikon fotot që krijohen nga përdoruesit e aplikacionit në licensë Creative Commons.
 
* [https://www.mapillary.com/ www.mapillary.com] aplikacion pajisjet mobile i përafërt me Google Street Images, por që i publikon fotot që krijohen nga përdoruesit e aplikacionit në licensë Creative Commons.
 +
* [http://www.openstreetcam.org/ www.openstreetcam.org] Aplikacion i përafërt me Mapillary

Revision as of 12:26, 27 February 2017

Platforma si OpenStreetMap dhe aplikacione si OSMand do jenë në qendër të dokumentimit në këtë faqe. Platforma dhe projekte me interes:

  • www.mapswipe.org
  • www.hotosm.org Humanitarian Open Street Map
  • www.onosm.org Shërbim i bazuar në OSM për shtimin dhe gjetjen e bizneseve në mënyrë të lehtë.
  • www.mapillary.com aplikacion pajisjet mobile i përafërt me Google Street Images, por që i publikon fotot që krijohen nga përdoruesit e aplikacionit në licensë Creative Commons.
  • www.openstreetcam.org Aplikacion i përafërt me Mapillary