Difference between revisions of "Sisteme GIS"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova nderlidhje me learnosm.org)
(shtova ownmaps)
Line 6: Line 6:
 
* [https://hotosm.org/ www.hotosm.org] Humanitarian Open Street Map
 
* [https://hotosm.org/ www.hotosm.org] Humanitarian Open Street Map
 
* [https://onosm.org/ www.onosm.org] Shërbim i bazuar në OSM për shtimin dhe gjetjen e bizneseve në mënyrë të lehtë.
 
* [https://onosm.org/ www.onosm.org] Shërbim i bazuar në OSM për shtimin dhe gjetjen e bizneseve në mënyrë të lehtë.
* [https://www.mapillary.com/ www.mapillary.com] aplikacion pajisjet mobile i përafërt me Google Street Images, por që i publikon fotot që krijohen nga përdoruesit e aplikacionit në licensë Creative Commons.
+
* [https://www.mapillary.com/ www.mapillary.com] aplikacion pajisjet mobile i përafërt me Google Street Images, por që i publikon fotot që krijohen nga përdoruesit e aplikacionit në licensë Creative Commons;
* [http://www.openstreetcam.org/ www.openstreetcam.org] Aplikacion i përafërt me Mapillary
+
* [http://www.openstreetcam.org/ www.openstreetcam.org] Aplikacion i përafërt me Mapillary;
 +
* https://yourownmaps.com/ harta te printuara me dizajn interesant bazuar në OSM.

Revision as of 08:26, 30 May 2017

Platforma si OpenStreetMap dhe aplikacione si OSMand do jenë në qendër të dokumentimit në këtë faqe. Në qoftë se po bën hapat e para në platformën OpenStreetMap vizito http://learnosm.org/en/


Platforma dhe projekte me interes ne fushen e sistemeve gjeohapsinore me kodburim te lire dhe te hapur: