Si të përdorim command line

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:51, 9 August 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

I ftuari nga USA Thomas Levine na prezanton se si të përdorim programe open source si Banshee, LibreOffice, Llogarites (calculator) etj duke përdorur command line.

Ju lutem merrni laptop me vete që të jemi sa më efektivë.
Më shumë detaje do të gjeni në http://thomaslevine.com/!/switching-to-command-line/

Detaje

  • Kur: 3 nëntor 2014 @17.00
  • Ku: Open Labs, Rruga Brigada VIII, Nr.7, 1000

Ndërlidhje

Raport i eventit