Shënimet e takimit 3.06.2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 09:21, 27 May 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Temat e propozuara për diskutime: shtova 5vjetorin ne axhende si tematike qe duhet biseduar,)
Jump to navigation Jump to search

Takimi i anëtarëve dt 3.06.2017


Anëtarët prezentë

Temat e propozuara për diskutime

  • Wikipedia: Krijim i chapter i Wikimedia me infrastrukturën ligjore dhe jo vetëm të Open Labs.
  • Dokumentim dhe arkivim: Ndryshimet që do ndodhin me website e Open Labs dhe se si do të procedohet me dokumentimin/fotot e eventeve që do të zhvillohen.
  • Projekte me adminsitratën dhe institucione: përditësim rreth aktiviteteve të fundit dhe projekteve që janë iniciuar;
  • NDA: na duhet Non Disclosure Agreement për cështje sensitive?;
  • Festimet e 5 vjetorit të Open Labs;