Shënimet e takimit 3.06.2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:33, 24 May 2017 by Rskikuli (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Takimi i anëtarëve dt 3.06.2017


Anëtarët prezentë

Temat e propozuara për diskutime