Shënimet e takimit 3.06.2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:27, 24 May 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krivoja faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Takimi i anëtarëve dt 3.06.2017


Anëtarët prezentë

Temat e diskutimeve