Difference between revisions of "Shënimet e takimit 3.06.2017"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(→‎Temat e propozuara për diskutime: shtova 5vjetorin ne axhende si tematike qe duhet biseduar,)
(→‎Temat e propozuara për diskutime: aktivitetet madhore deri ne dhjetor 2017)
Line 11: Line 11:
 
* NDA: na duhet Non Disclosure Agreement për cështje sensitive?;
 
* NDA: na duhet Non Disclosure Agreement për cështje sensitive?;
 
* Festimet e 5 vjetorit të Open Labs;
 
* Festimet e 5 vjetorit të Open Labs;
 +
* Planifikimi për aktivitetet madhore deri më dhjetor 2017;
 +
* Statuti i ri - përditësime;
 +
* Procedurat financiare - si bëhen faturat dhe dokumentimi;
 +
* Mirëmbajtja e hackerspace;
 +
* Donacione in kind dhe financiare (kemi shumë kërkesa pas OSCAL) - do kemi bitcoin?;

Revision as of 09:27, 27 May 2017

Takimi i anëtarëve dt 3.06.2017


Anëtarët prezentë

Temat e propozuara për diskutime

  • Wikipedia: Krijim i chapter i Wikimedia me infrastrukturën ligjore dhe jo vetëm të Open Labs.
  • Dokumentim dhe arkivim: Ndryshimet që do ndodhin me website e Open Labs dhe se si do të procedohet me dokumentimin/fotot e eventeve që do të zhvillohen.
  • Projekte me adminsitratën dhe institucione: përditësim rreth aktiviteteve të fundit dhe projekteve që janë iniciuar;
  • NDA: na duhet Non Disclosure Agreement për cështje sensitive?;
  • Festimet e 5 vjetorit të Open Labs;
  • Planifikimi për aktivitetet madhore deri më dhjetor 2017;
  • Statuti i ri - përditësime;
  • Procedurat financiare - si bëhen faturat dhe dokumentimi;
  • Mirëmbajtja e hackerspace;
  • Donacione in kind dhe financiare (kemi shumë kërkesa pas OSCAL) - do kemi bitcoin?;