Shënimet e takimit 24.06.2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:39, 21 June 2017 by Jonatoni (talk | contribs) (Krijoi faqen me "== Anëtarët prezentë == == Temat e propozuara për diskutime == * 5 vjetori i Open Labs")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Anëtarët prezentë

Temat e propozuara për diskutime

  • 5 vjetori i Open Labs