Rregullore ligjore e Open Labs

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:52, 7 February 2019 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova tekstin fillestar)
Jump to navigation Jump to search

Për momentin nuk ka tekst, por do shtohet së shpejti.

Ndërlidhje:

  • ligji i Rep. Shqipërisë rreth organizatave joqeveritare;
  • rregullore e brëndshme: dietat
  • rregullore e brëndshme: punësimi në Open Labs.