Raporti Financiar - Shtator 2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:27, 3 October 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për raportin financiar.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.

Kursi i Këmbimit i datës ././ (xe.com)


Të ardhura Shuma Shuma në USD Koment
Kontribute nga Patreon 95 USD 95 USD
Të ardhura totale ... USD
Shpenzime Shuma Shuma në USD Koment
Financieri 5000 ALL 45,21 USD
Shpenzime totale .. USD