Raporti Financiar - Shtator 2017

Revision as of 20:05, 3 October 2017 by Sidorela (talk | contribs)

Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.