Raporti Financiar - Shtator 2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 20:05, 3 October 2017 by Sidorela (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.