Raporti Financiar - Shtator 2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:57, 3 October 2017 by Sidorela (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.

Kursi i Këmbimit i datës ././ (xe.com)
1 ALL = x USD
1 EUR = x USD


Të ardhura Shuma Shuma në USD Koment
Kontribute nga Patreon 94 USD 94 USD
Donacione në Bitcoin 62 USD 62 USD
Kontribute nga anëtarët
Të ardhura totale ... USD
Shpenzime Shuma Shuma në USD Koment
Qera 25000 ALL
Drita & Uji 4663 ALL
Financieri 5000 ALL
Sigurime Shoqërore 10546 ALL
Ujë të pijshëm 600 ALL
Mirëmbajtja e hackerspace 240 ALL
Shpenzime totale .. USD