Difference between revisions of "Raporti Financiar - Shtator 2017"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Krijova faqen për raportin financiar.)
 
m
Line 1: Line 1:
<languages />
 
<translate>
<!--T:1-->
<!--T:1-->
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.
Line 6: Line 5:
<!--T:2-->
<!--T:2-->
<sup><small>Kursi i Kë'''mbimit i datës''' ././ (xe.com)<br />
<sup><small>Kursi i Kë'''mbimit i datës''' ././ (xe.com)<br />
1 ALL = x USD  <br />
1 EUR = x USD
  </small></sup>
  </small></sup>
<!--T:3-->
<!--T:3-->
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 19: Line 19:
|-
|-
| Kontribute nga Patreon
| Kontribute nga Patreon
| 95 USD
| 94 USD
| 95 USD
| 94 USD
|
|-
| Donacione në Bitcoin
| 62 USD
| 62 USD
|
|-
| Kontribute nga anëtarët
|
|
|
|
|-
|-
Line 33: Line 43:
!Shuma në USD
!Shuma në USD
!Koment
!Koment
|-
| Qera
| 25000 ALL
|
|
|-
| Drita & Uji
| 4663 ALL
|
|
|-
|-
| Financieri
| Financieri
| 5000 ALL
| 5000 ALL
| 45,21 USD
|  
|
|-
| Sigurime Shoqërore
| 10546 ALL
|
|
|-
| Ujë të pijshëm
| 600 ALL
|
|
|-
| Mirëmbajtja e hackerspace
| 240 ALL
|
|
|
|-
|-
Line 43: Line 78:
|
|
|}
|}
</translate>

Revision as of 13:57, 3 October 2017

Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.

Kursi i Këmbimit i datës ././ (xe.com)
1 ALL = x USD
1 EUR = x USD


Të ardhura Shuma Shuma në USD Koment
Kontribute nga Patreon 94 USD 94 USD
Donacione në Bitcoin 62 USD 62 USD
Kontribute nga anëtarët
Të ardhura totale ... USD
Shpenzime Shuma Shuma në USD Koment
Qera 25000 ALL
Drita & Uji 4663 ALL
Financieri 5000 ALL
Sigurime Shoqërore 10546 ALL
Ujë të pijshëm 600 ALL
Mirëmbajtja e hackerspace 240 ALL
Shpenzime totale .. USD