Difference between revisions of "Raporti Financiar - Shtator 2017"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m
m (Plotësova tabelën për buxhetin.)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
<translate>
<!--T:1-->
<!--T:1-->
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.
Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.
<!--T:2-->
<sup><small>Kursi i Kë'''mbimit i datës''' 10 Tetor 2017 (xe.com)<br />
1 ALL = 0.00881431 USD  <br />
1 EUR = 1.17897 USD</small></sup>
<!--T:3-->
{| class="wikitable"
|-
! Të ardhura
<!--T:4-->
!Shuma
! Shuma në USD
!Koment
|-
| Kontribute nga Patreon
| 94 USD
| 94 USD
|
|-
| Donacione në Bitcoin
| 62 USD
| 62 USD
|
|-
| Donacione nga anëtarët
| 5420 ALL
| 47.78 USD
|
|-
| Buxheti nga Mozilla për CryptoParty
| 267 USD
| 267 USD
|
|-
| Shitjet e biletave për CryptoParty
| 21 USD
| 21 USD
|
|-
| Merchendise
| 3500 ALL
| 30.85 USD
|
|-
| colspan="2" | <u>'''Të ardhura totale'''</u>
| '''<u>522.63 USD</u>'''
|
|-
! Shpenzime
<!--T:5-->
! Shuma
!Shuma në USD
!Koment
|-
| Qera
| 25000 ALL
| 220.39 USD
|
|-
| Drita & Uji
| 4580 ALL
| 40.37 USD
|
|-
| Financieri
| 5000 ALL
| 44.07 USD
|
|-
| Sigurime Shoqërore
| 10546 ALL
| 92.96 USD
|Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore.
|-
| Ujë të pijshëm
| 600 ALL
| 5.28 USD
|
|-
| Mirëmbajtja e hackerspace
| 240 ALL
| 2.11 USD
|
|-
| colspan="2" | Kostot nga CryptoParty <br />
| 346.89 USD
|
|-
| colspan="4" |  Detajet në lidhje me kostot
{| class="wikitable"
|-
| i
| Akomodimi në hotel
| 42 EUR
| 49.50 USD
| rowspan="2" | Ardiani ishte i ftuar për CryptoParty dhe shpenzimet e transportit bashkë me akomodimin u mbuluan nga buxheti që kishim për eventin.
|-
| ii
| Transporti me autobus
| 15 EUR
| 17.67 USD
|-
| iii
| Taxi
| 720 ALL
| 6.34 USD
|
|-
| iv
| Dreka për organizatorët dhe të ftuarit nga jashtë për CryptoParty
| 6680 ALL
| 58.88 USD
|
|-
| v
| Catering gjatë aktivitetit
| 18700 ALL
| 164.84 USD
|
|-
|vi
| Pije dhe kafe
| 4500 ALL
| 39.66 USD
|
|-
| vii
| Facebook Ads
| 10 USD
| 10 USD
|
|}
|-
| colspan="2" | '''<u>Shpenzime totale</u>'''
| '''<u>752.07 USD</u>'''
|
|}
</translate>

Revision as of 10:46, 10 October 2017

Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Shtator! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Shtator.

Kursi i Këmbimit i datës 10 Tetor 2017 (xe.com)
1 ALL = 0.00881431 USD
1 EUR = 1.17897 USD

Të ardhura Shuma Shuma në USD Koment
Kontribute nga Patreon 94 USD 94 USD
Donacione në Bitcoin 62 USD 62 USD
Donacione nga anëtarët 5420 ALL 47.78 USD
Buxheti nga Mozilla për CryptoParty 267 USD 267 USD
Shitjet e biletave për CryptoParty 21 USD 21 USD
Merchendise 3500 ALL 30.85 USD
Të ardhura totale 522.63 USD
Shpenzime Shuma Shuma në USD Koment
Qera 25000 ALL 220.39 USD
Drita & Uji 4580 ALL 40.37 USD
Financieri 5000 ALL 44.07 USD
Sigurime Shoqërore 10546 ALL 92.96 USD Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore.
Ujë të pijshëm 600 ALL 5.28 USD
Mirëmbajtja e hackerspace 240 ALL 2.11 USD
Kostot nga CryptoParty
346.89 USD
Detajet në lidhje me kostot
i Akomodimi në hotel 42 EUR 49.50 USD Ardiani ishte i ftuar për CryptoParty dhe shpenzimet e transportit bashkë me akomodimin u mbuluan nga buxheti që kishim për eventin.
ii Transporti me autobus 15 EUR 17.67 USD
iii Taxi 720 ALL 6.34 USD
iv Dreka për organizatorët dhe të ftuarit nga jashtë për CryptoParty 6680 ALL 58.88 USD
v Catering gjatë aktivitetit 18700 ALL 164.84 USD
vi Pije dhe kafe 4500 ALL 39.66 USD
vii Facebook Ads 10 USD 10 USD
Shpenzime totale 752.07 USD