Raporti Financiar - Gusht 2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:13, 12 September 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Ndryshova vlerën tek sigurimet shoqërore.)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎shqip

Shumë faleminderit të gjithëve që na mbështetën gjatë muajit Gusht! Këtu është pasqyra financiare e buxhetit e muajit Gusht.

Kursi i Këmbimit i datës 9 Shtator 2017 (xe.com)
1 ALL = 0.00904261 USD
1 EUR = 1.20355 USD

Të ardhura Shuma Shuma në USD Koment
Kontribute nga Patreon 95 USD 95 USD
Riciklimi i Mac Mini's 60000 ALL 542,55 USD Ricikluam 7 Mac Mini nga 2009 që na dhuroi Mozilla, pasi nuk janë përdorur më. Për këtë është marrë leje nga skuadra IT e Mozilla.
Të ardhura totale 637,55 USD
Shpenzime Shuma Shuma në USD Koment
Qera 25000 ALL 226,06 USD
Drita & Uji 3000 ALL 27,12 USD
Financieri 5000 ALL 45,21 USD
Sigurime Shoqërore 10596 ALL 94.90 USD Në Shqipëri, çdo OJF duhet të punësojë të paktën një person. Në rastin tonë është Presidentja jonë e bordit, Kristi Progri, për të cilën mbulojmë sigurimet shoqërore.
Ujë të pijshëm 500 ALL 4,52 USD
Tripod për kamera 35 EUR 42,12 USD Blemë një tripod për kamerat tona në FOSScamp Syros
OSCAL Dizajn 600 EUR 722,13 USD Pagesa e mbetur për Kleidi Eski, dizajneri që ka bërë identitetin vizual te OSCAL.
DigitalOcean kredite 25 USD 25 USD Ishim shumë afër të fikjes së infrastrukturës, pra shtuam 25 USD kredite në DigitalOcean. Fatmirësisht na sponsorizuan me 800 USD kredite të tjera.
Dollap për anëtarët 5800 ALL 52,42 USD Secili anëtar mund të paguajë 200 ALL në muaj për të patur dollapin e tyre.
Shpenzime totale 1233.44 USD