Difference between revisions of "Pyetje të bëra shpesh"

Jump to navigation Jump to search
Line 32: Line 32:


==Si funksionon proçesi i anëtarësimeve?== <!--T:9-->
==Si funksionon proçesi i anëtarësimeve?== <!--T:9-->
Në fund të çdo muaji do të mblidhet "Komiteti i Anëtarësimeve", një grup prej tre personash, të cilët do të bëjnë verifikimin e kontributeve tuaja dhe në fillim të muajit pasardhës ata do t'ju kthejnë përgjigje nëse jeni aprovuar apo jo. Komiteti i Anëtarësimeve përbëhet nga Jona Aziaj, Anxhelo Lushka, Nafie Shehu dhe Eva Vraniçi.
Në fund të çdo muaji do të mblidhet "Komiteti i Anëtarësimeve", një grup prej tre personash, të cilët do të bëjnë verifikimin e kontributeve tuaja dhe në fillim të muajit pasardhës ata do t'ju kthejnë përgjigje nëse jeni aprovuar apo jo. Komiteti i Anëtarësimeve përbëhet nga Jona Azizaj, Anxhelo Lushka, Nafie Shehu dhe Eva Vraniçi.


==Si mund të ç’regjistrohem si anëtar?== <!--T:10-->
==Si mund të ç’regjistrohem si anëtar?== <!--T:10-->
Nëse nuk dëshironi të jeni anëtar i Open Labs mjafton që të dërgoni një email në adresën info@openlabs.cc me kërkesën tuaj.
Nëse nuk dëshironi të jeni anëtar i Open Labs mjafton që të dërgoni një email në adresën info@openlabs.cc me kërkesën tuaj.
</translate>
</translate>