Open main menu

(informacion i përgjithshëm rreth fushatës)


Contents

Materiale promocionale

Website

 • (website i përgjithshëm)

Video

(link për video)

Swag

Lista e institucioneve që do kontaktohen

 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)

Letra që do i dërgohet institucioneve

 • vendos letrën në anglisht


Plani i veprimit

Projekti fillon në XX dhe është planifikuar të mbarojë në XX

Parapërgatitje

fillimi i promovimit

kontakti i institucioneve

Financat

 • kosto për swag:
 • project management :
 • kosto udhëtimesh (FOSDEM 2019):

Vlerësimi i projektit

Grupi i punës

 • Kristi Progri
 • Redon Skikuli

Aktivitete

 • Meetup grupit organizativ 1:
 • Meetup grupit organizativ 2:
 • OSCAL 2018
 • Libocon