Public Money Public Code

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

(informacion i përgjithshëm rreth fushatës)


Materiale promocionale

Website

  • (website i përgjithshëm)

Video

(link për video)

Swag

Lista e institucioneve që do kontaktohen

  • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
  • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
  • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)

Letra që do i dërgohet institucioneve

  • vendos letrën në anglisht


Plani i veprimit

Projekti fillon në XX dhe është planifikuar të mbarojë në XX

Parapërgatitje

fillimi i promovimit

kontakti i institucioneve

Vlerësimi i projektit

Grupi i punës

  • Kristi Progri
  • Redon Skikuli

Aktivitete