Difference between revisions of "Public Money Public Code"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(translation + table formatting)
Line 1: Line 1:
(ka nevojë për përkthim)<br />
(ka nevojë për përkthim)<br />
Why is software created using taxpayers’ money not released as Free Software?
Pse programet që krijohen me paratë e taksapaguesve nuk publikohen me kod burimi të lirë? Ne kërkojmë legjislacion që përcakton se programet e financuara nga populli e të zhvilluara për sektorin publik të kenë kodin e burimit nën një licencë të lirë. Nëse janë para publike, atëherë edhe kodi duhet të jetë publik. Kodi i paguar nga populli duhet të jetë i arritshëm nga populli.
We want legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a Free and Open Source Software licence. If it is public money, it should be public code as well.
Code paid by the people should be available to the people!


Why is software created using taxpayers’ money not released as Free Software? We want legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a Free and Open Source Software licence. If it is public money, it should be public code as well. Code paid by the people should be available to the people!


= Materiale promocionale =
= Materiale promocionale =


== Identiteti visual ==  
== Identiteti vizual ==


== Website ==  
== Website ==
* Website i fushatës: https://publiccode.eu/
* Website i fushatës: https://publiccode.eu/
** tekst i website në shqip: https://pad.openlabs.cc/p/PBPC
** tekst i website në shqip: https://pad.openlabs.cc/p/PBPC
** tekst i privatësisë në  shqip: https://pad.openlabs.cc/p/PBPC-privacy
** tekst i privatësisë në  shqip: https://pad.openlabs.cc/p/PBPC-privacy


== Video ==  
== Video ==
* video: https://www.youtube.com/watch?v=iuVUzg6x2yo
* video: https://www.youtube.com/watch?v=iuVUzg6x2yo
** Tekst video në shqip: https://pad.openlabs.cc/p/PBPC_video_titra
** Tekst video në shqip: https://pad.openlabs.cc/p/PBPC_video_titra


== Swag ==
== Swag ==
* Swag të gatshme: u kërkuan nga FSFE në mars 2018 dhe u dorëzuan në hackerspace;
* Swag të gatshme: u kërkuan nga FSFE në mars 2018 dhe u dorëzuan në hackerspace
* swag i printuar për nevojat lokale (në varësi të donatorëve).
* swag i printuar për nevojat lokale (në varësi të donatorëve)


= Marrëdhënia me institucionet =
= Marrëdhënia me institucionet =
== Institucionet që do kontaktohen ==
== Institucionet që do kontaktohen ==
=== Institucione qendrore ===
{| class="wikitable sortable"
* Kryeministria | Adresa email: info@kryeministria.al. | Adresa postare:Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000 | Statusi: ____________;
|-
* Presidenca | Adresa email:sek_president@president.al | Adresa postare: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000 | Statusi: ____________;
! Institucione qendrore !! Adresa email !! Adresa postare !! Statusi
* Parlamenti | Adresa email: suela.huta@parlament.al | Adresa postare: Kuvendi i Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.4 – Tiranë;| Statusi: ____________;
|-
* Komisioni Evropian | Adresa email: ___________________ | Adresa postare: _______________________________________;| Statusi: ____________;
| Kryeministria     || info@kryeministria.al.     || Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000                         || ____________
* OSCE | Adresa email: ___________________ | Adresa postare: _______________________________________;| Statusi: ____________;
|-
* UNDP | Adresa email: ___________________ | Adresa postare: _______________________________________;| Statusi: ____________;
| Presidenca         || sek_president@president.al || Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000                         || ____________
|-
| Parlamenti         || suela.huta@parlament.al   || Kuvendi i Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.4 – Tiranë || ____________
|-
| Komisioni Evropian || ___________________       || _______________________________________                           || ____________
|-
| OSCE               || ___________________       || _______________________________________                           || ____________
|-
| UNDP               || ___________________       || _______________________________________                           || ____________
|-
|}


=== Ministritë ===
{| class="wikitable sortable"
* Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme | Adresa email: '''DK@mfa.gov.a''' | Adresa postare:  Bulevardi Zhan D'Ark, Tiranë 1000 | Statusi: nuk është kontaktuar;
|-
* Ministria e Mbrojtjes | Adresa email:  fakset@aaf.mil.al | Adresa postare: Rruga e Dibrës, Tiranë | Statusi: nuk është kontaktuar;
! Ministritë !! Adresa email !! Adresa postare !! Statusi
* Ministria e Brendshme | Adresa email: ministriaebrendshme@gmail.com | Adresa postare: Ministria e Brendshme - Sheshi 'Skënderbej', nr.3 - Tiranë| Statusi: nuk është kontaktuar;
|-
* Ministria e financave dhe Ekonomisë | Adresa email: info@financa.gov.al | Adresa postare: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë | Statusi: nuk është kontaktuar;
| Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme       || DK@mfa.gov.a                     || Bulevardi Zhan D'Ark, Tiranë 1000                                               || Nuk është kontaktuar
* Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Adresa email: sekretaria@infrastruktura.gov.al | Adresa postare:Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, Tiranë, Shqipëri | Statusi: nuk është kontaktuar;
|-
* Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë | Adresa email: info@arsimi.gov.al | Adresa postare: Rruga e Durrësit Nr.23 Tiranë, Shqipëri ALB-1001-TIRANA | Statusi: nuk është kontaktuar;
| Ministria e Mbrojtjes                           || fakset@aaf.mil.al               || Rruga e Dibrës, Tiranë                                                           || Nuk është kontaktuar
* Ministria e Drejtësisë | Adresa email:  info@drejtesia.gov.al | Adresa postare: Bulevardi Zogu I, Tiranë 1000 | Statusi: nuk është kontaktuar;
|-
* Ministria e Kulturës | Adresa email: info@kultura.gov.al | Adresa postare: Rruga Aleksandër Moisiu, Tiranë | Statusi: nuk është kontaktuar;
| Ministria e Brendshme                           || ministriaebrendshme@gmail.com   || Ministria e Brendshme - Sheshi 'Skënderbej', nr.3 - Tiranë| Nuk është kontaktuar
* Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural | Adresa email: info@bujqesia.gov.al | Adresa postare:Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr 2 | Statusi: nuk është kontaktuar;
|-
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: info@shendetesia.gov.al | Adresa postare: Bajram Curri Blvd, Tirana 1000 | Statusi: nuk është kontaktuar;
| Ministria e financave dhe Ekonomisë             || info@financa.gov.al             || Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë                                             || Nuk është kontaktuar
* Ministria e Turizmit dhe Mjedisit | Adresa email: info@turizmi.gov.al | Adresa postare:Adresa: Bulevardi “Zhan d’Ark”, Nr 23. | Statusi: nuk është kontaktuar;
|-
* Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Adresa email: info@shendetesia.gov.al | Adresa postare:Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri | Statusi: nuk është kontaktuar;
| Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë       || sekretaria@infrastruktura.gov.al || Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, Tiranë, Shqipëri                           || Nuk është kontaktuar
* Ministria e Shtetit për Diasporën | Adresa email: info@diaspora.gov.al info@diaspora.gov.al | Adresa postare: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1.1000, Tiranë, Shqipëri. | Statusi: nuk është kontaktuar;
|-
* Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: nuk është kontaktuar;;
| Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë         || info@arsimi.gov.al               || Rruga e Durrësit Nr.23 Tiranë, Shqipëri ALB-1001-TIRANA                         || Nuk është kontaktuar
|-
| Ministria e Drejtësisë                           || info@drejtesia.gov.al           || Bulevardi Zogu I, Tiranë 1000                                                   || Nuk është kontaktuar
|-
| Ministria e Kulturës                             || info@kultura.gov.al             || Rruga Aleksandër Moisiu, Tiranë                                                 || Nuk është kontaktuar
|-
| Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural       || info@bujqesia.gov.al             || Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr 2                                             || Nuk është kontaktuar
|-
| Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale   || info@shendetesia.gov.al         || Bajram Curri Blvd, Tirana 1000                                                   || Nuk është kontaktuar
|-
| Ministria e Turizmit dhe Mjedisit               || info@turizmi.gov.al             || Adresa: Bulevardi “Zhan d’Ark”, Nr 23.                                           || Nuk është kontaktuar
|-
| Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale   || info@shendetesia.gov.al         || Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri                                               || Nuk është kontaktuar
|-
| Ministria e Shtetit për Diasporën               || info@diaspora.gov.al             || Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1.1000, Tiranë, Shqipëri.                   || Nuk është kontaktuar
|-
| Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes || _____                           || _____________                                                                   || Nuk është kontaktuar
|-
|}


=== Bashkitë ===
=== Bashkitë ===
Line 53: Line 80:


=== Shabllon ===
=== Shabllon ===
* Emri i institucionit | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: _____________;
{| class="wikitable"
* Emri i institucionit | Adresa email: _____ | Adresa postare: _____________ | Statusi: _____________;
| Emri i institucionit || email || adresa postare || statusi
|-
| Emri i institucionit || email || adresa postare || statusi
|}


== Letra që do i dërgohet institucioneve ==
== Letra që do i dërgohet institucioneve ==
=== Versioni shqip ===
=== Versioni shqip ===
''(duhet përkthyer versioni anglisht)''
''(përkthim i atij anglisht)''
'''Letër e hapur'''
 
Programet e financuara nga fonde publike duhet të kenë kod burimi të lirë dhe të hapur (FOSS). Edhe pse ka shumë arsye të forta për këtë, shumë politikanë nuk i dinë ende.
 
Programet me kodburim të lirë i japin gjithkujt mundësinë për t'i përdorur, studiuar, përmirësuar dhe ndarë me të tjerët. Kjo e drejtë ndihmon në mbështetjen e lirive të tjera themelore, si e drejta e fjalës, medies së lirë e privatësisë.
 
Këtu vlen ndihma juaj! Firmosni letrën e hapur për t'i dhënë mesazhit tonë më shumë peshë. 16796 individë dhe 116 organizata e kanë firmosur deri tani. Ne do t'ua japim letrën dhe firmat përfaqësuesve tuaj për t'ua bërë të qartë: Para Publike? Kod Publik!
 
Para Publike? Kod Publik!
 
Shërbimet digjitale të ofruara dhe në përdorim nga administratat tona publike janë infrastruktura kritike e kombeve demokratike të shekullit XXI. Për të vendosur sisteme të besueshme, organet publike duhet të sigurohen që kanë kontroll të plotë mbi programet dhe sistemet kompjuterike në qendër të infrastrukturës digjitale të shtetit tonë. Megjithatë, kjo tani është vetëm përjashtimi, për shkak të licencave kushtëzuese që:
 
* Ndalojnë ndarjen dhe shkëmbimin e kodit të financuar nga publiku. Kjo ndalon bashkëpunimin midis administratave publike dhe ngadalëson ndjeshëm zhvillimin e mëtejshëm.
* Mbështesin monopolet duke zhdukur konkurrencën e lirë. Si rrjedhojë, shumë administrata krijojnë varësi ndaj pak kompanive.
* Përbëjnë rrezik për sigurinë e infrastrukturës sonë digjitale duke ndaluar analizën e kodit të burimit. Kjo bën që rregullimi i problemeve të sigurisë (të vullnetshme ose jo) shumë të vështirë, në mos të pamundur.
 
Neve na duhen programe që nxisin ndarjen e ideve dhe zgjidhjeve të mira. Në këtë mënyrë ne do të mund të përmirësojmë shërbimet IT për njerëzit kudo në Europë. Neve na duhen programe që sigurojnë lirinë e zgjedhjes, aksesit dhe konkurrencës. Na duhen programe që ndihmojnë administratat të rimarrin kontroll të plotë të infrastrukturës kritike digjitale, duke u mundësuar lirinë e pavarësinë nga ky grup i vogël kompanish. Prandaj ne u bëjmë thirrje përfaqësuesve tanë për të mbështetur programe me kod burimi të lirë e të hapur në administratën publike, sepse:
 
Programet me kodburim të hapur e të lirë janë një e mirë publike që lejon këdo të përdorë, ndajë dhe studiojë lirisht aplikacionet që përdorim dita-ditës
Programet me kodburim të hapur e të lirë përdorin licensa që sigurojnë pavarësinë nga shërbimet e ofruara nga kompani specifike që përdorin licensa kushtëzuese për të kufizuar konkurrencën.
Programet me kodburim të hapur e të lirë sigurojnë arritshmërinë e kodit të burimit, në mënyrë që çdo problem, kufizim a hyrje e palejuar të mund të rregullohet a parandalohet pa pasur nevojë për një ofrues shërbimi.
 
Organet publike financohen nëpërmjet taksave. Ato duhet të sigurohen t'i shpenzojnë fondet në mënyrën më eficiente të mundshme. Nëse paratë janë publike, atëherë edhe kodi duhet të jetë publik!
 
Prandaj ne, të nënshkruarit, u bëjmë thirrje përfaqësuesve tanë që:
 
"Të implementohet legjislacion që përcakton se programet e financuara nga fonde publike dhe të zhvilluara për sektorin publik të bëhen të arritshme publikisht nën një licensë programesh me kodburim të lirë e të hapur."


=== English Version ===
=== English Version ===
Line 71: Line 128:
Public Money? Public Code!
Public Money? Public Code!


Digital services offered and used by our public administrations are the critical infrastructure of 21st century democratic nations. In order to establish trustworthy systems, public bodies must ensure they have full control over the software and the computer systems at the core of our state digital infrastructure. However, right now, this is rarely the case due to restrictive software licences that:
Digital services offered and used by our public administrations are the critical infrastructure of 21st century democratic nations. In order to establish trustworthy systems, public bodies must ensure they have full control over the software and the computer systems at the core of our state digital infrastructure. However, right now, this is rarely the case due to restrictive software licences that:


Forbid sharing and exchanging publicly funded code. This prevents cooperation between public administrations and hinders further development.
Forbid sharing and exchanging publicly funded code. This prevents cooperation between public administrations and hinders further development.
Line 90: Line 147:


= Plani i veprimit =
= Plani i veprimit =
Projekti fillon në shkurt 2018 (fillimi i përgatijeve) dhe është planifikuar të mbarojë në 2019, para zgjedhjeve të ardhshme lokale.  
Projekti fillon në shkurt 2018 (fillimi i përgatijeve) dhe është planifikuar të mbarojë në 2019, para zgjedhjeve të ardhshme lokale.


== Planifikimi ==
== Planifikimi ==
Line 97: Line 154:
* Kontakt i sponsorëve potencialë: 6.03.2018 - 20.03.2018;
* Kontakt i sponsorëve potencialë: 6.03.2018 - 20.03.2018;
* Finalizimi i listes se institucioneve (me kontaktet perkatese): 26.03.2018
* Finalizimi i listes se institucioneve (me kontaktet perkatese): 26.03.2018
* Përkthim i materialeve në shqip (letër institucioneve, fletushka, website etj): 20.03.2018 - 3.04.2018  
* Përkthim i materialeve në shqip (letër institucioneve, fletushka, website etj): 20.03.2018 - 3.04.2018
* Adaptim i materialeve promocionale në shqip për printim (design & printim): 3.04.2018 - 17.04.2018;
* Adaptim i materialeve promocionale në shqip për printim (design & printim): 3.04.2018 - 17.04.2018;
* Deklaratë për shtyp (përpilimi në shqip): 5.04.2018
* Deklaratë për shtyp (përpilimi në shqip): 5.04.2018
Line 114: Line 171:
Plan buxheti i propozuar (total): €.
Plan buxheti i propozuar (total): €.
* printim swag dhe materiale informuse: €;
* printim swag dhe materiale informuse: €;
* dizajn dhe përgatitje e materialeve për printim: €;  
* dizajn dhe përgatitje e materialeve për printim: €;
* qira për ambientin e punës (hackerspace?): €;
* qira për ambientin e punës (hackerspace?): €;
* mjete pune (paketa telefonike, dosje, letra etj): €;
* mjete pune (paketa telefonike, dosje, letra etj): €;
* fotograf (për 5 aktivitete): 500€;
* fotograf (për 5 aktivitete): 500€;
* project management: 3 persona X (shuma e pagesës mujore) X 6 muaj: €;  
* project management: 3 persona X (shuma e pagesës mujore) X 6 muaj: €;
* kosto udhëtimesh për një person (FOSDEM 2019) për prezantimin e projektit: €;
* kosto udhëtimesh për një person (FOSDEM 2019) për prezantimin e projektit: €;
* kosto të paparashikuara: 10% e kostos totale të projektit.
* kosto të paparashikuara: 10% e kostos totale të projektit.
Line 124: Line 181:
== Burimet e financimit ==
== Burimet e financimit ==
Më poshtë është lista e burimeve potenciale të financimit të iniciativës:
Më poshtë është lista e burimeve potenciale të financimit të iniciativës:
* FSFE | kontakti: contact@fsfe.org | statusi:  janë kontaktuar;
{| class="wikitable"
* Mozilla Foundation | kontakti: governance@lists.mozilla.org | statusi: nuk janë kontaktuar;
|-
* Wikimedia (from different countries) | kontakti: info@wikimedia.org | statusi: nuk janë kontaktuar;
| FSFE                                   || contact@fsfe.org                 || Janë kontaktuar
* TOR | kontakti: ''frontdesk@rt.torproject.org'' | statusi: nuk janë kontaktuar
|-
* Red Hat | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
| Mozilla Foundation                     || governance@lists.mozilla.org     || Nuk janë kontaktuar
* Debian | kontakti:  | statusi: nuk janë kontaktuar;
|-
* Edri | kontakti: brussels@edri.org| statusi: nuk janë kontaktuar;
| Wikimedia (from different countries)   || info@wikimedia.org               || Nuk janë kontaktuar
* LibreOffice | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
|-
* OpenSuse | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
| TOR                                   || frontdesk@rt.torproject.org       || Nuk janë kontaktuar
* DFRI | kontakti: [[Mailto:dfri@dfri.se|dfri@dfri.se]] | statusi: nuk janë kontaktuar;
|-
* Open Knowledge Belgium | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
| Red Hat                               || ___                               || Nuk janë kontaktuar
* Open Rights Group | kontakti: '''[[Mailto:info@openrightsgroup.org|info@openrightsgroup.org]]''' | statusi: nuk janë kontaktuar;
|-
* Free Knowledge Institute | kontakti: http://freeknowledge.eu/contact | statusi: nuk janë kontaktuar;
| Debian                                 ||                                  || Nuk janë kontaktuar
* World Privacy and Identity Association | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar
|-
* Open Source Initiative | kontakti: ___ | statusi: nuk janë kontaktuar;
| Edri                                   || brussels@edri.org                 || Nuk janë kontaktuar
* Open Knowledge (global) | kontakti: https://discuss.okfn.org/ | statusi: nuk janë kontaktuar;
|-
* Open Knowledge Germany | kontakti: [[Mailto:info@okfn.de|info@okfn.de]] | statusi: nuk janë kontaktuar;
| LibreOffice                           || ___                               || Nuk janë kontaktuar
* Embassy of Sweden (Albania/Kosovo) | kontakti:ambassaden.tirana@gov.se | statusi: nuk janë kontaktuar;
|-
| OpenSuse                               || ___                               || Nuk janë kontaktuar
|-
| DFRI                                   || dfri@dfri.se                     || Nuk janë kontaktuar
|-
| Open Knowledge Belgium                 || ___                               || Nuk janë kontaktuar
|-
| Open Rights Group                     || info@openrightsgroup.org         || Nuk janë kontaktuar
|-
| Free Knowledge Institute               || http://freeknowledge.eu/contact   || Nuk janë kontaktuar
|-
| World Privacy and Identity Association || ___                               || Nuk janë kontaktuar
|-
| Open Source Initiative                 || ___                               || Nuk janë kontaktuar
|-
| Open Knowledge (global)               || https://discuss.okfn.org/         || Nuk janë kontaktuar
|-
| Open Knowledge Germany                 || info@okfn.de                     || Nuk janë kontaktuar
|-
| Embassy of Sweden (Albania/Kosovo)     || kontakti:ambassaden.tirana@gov.se || Nuk janë kontaktuar
|}


Draft teksti i propozuar për kontaktin ndodhet këtu: https://pad.openlabs.cc/p/public_money_public_code_email_per_financim
Draft teksti i propozuar për kontaktin ndodhet këtu: https://pad.openlabs.cc/p/public_money_public_code_email_per_financim
Line 158: Line 235:
* FSFE (informim ne mailing list eu-foss-policy at lists.fsfe.org)
* FSFE (informim ne mailing list eu-foss-policy at lists.fsfe.org)
* FLOSSK
* FLOSSK
* Prishtina hackerspace
* Prishtina Hackerspace


= Aktivitete (outreach) =
= Aktivitete (outreach) =

Revision as of 18:54, 19 March 2018

(ka nevojë për përkthim)
Pse programet që krijohen me paratë e taksapaguesve nuk publikohen me kod burimi të lirë? Ne kërkojmë legjislacion që përcakton se programet e financuara nga populli e të zhvilluara për sektorin publik të kenë kodin e burimit nën një licencë të lirë. Nëse janë para publike, atëherë edhe kodi duhet të jetë publik. Kodi i paguar nga populli duhet të jetë i arritshëm nga populli.

Why is software created using taxpayers’ money not released as Free Software? We want legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a Free and Open Source Software licence. If it is public money, it should be public code as well. Code paid by the people should be available to the people!

Materiale promocionale

Identiteti vizual

Website

Video

Swag

 • Swag të gatshme: u kërkuan nga FSFE në mars 2018 dhe u dorëzuan në hackerspace
 • swag i printuar për nevojat lokale (në varësi të donatorëve)

Marrëdhënia me institucionet

Institucionet që do kontaktohen

Institucione qendrore Adresa email Adresa postare Statusi
Kryeministria info@kryeministria.al. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000 ____________
Presidenca sek_president@president.al Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000 ____________
Parlamenti suela.huta@parlament.al Kuvendi i Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.4 – Tiranë ____________
Komisioni Evropian ___________________ _______________________________________ ____________
OSCE ___________________ _______________________________________ ____________
UNDP ___________________ _______________________________________ ____________
Ministritë Adresa email Adresa postare Statusi
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme DK@mfa.gov.a Bulevardi Zhan D'Ark, Tiranë 1000 Nuk është kontaktuar
Ministria e Mbrojtjes fakset@aaf.mil.al Rruga e Dibrës, Tiranë Nuk është kontaktuar
Ministria e Brendshme ministriaebrendshme@gmail.com Nuk është kontaktuar
Ministria e financave dhe Ekonomisë info@financa.gov.al Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë Nuk është kontaktuar
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sekretaria@infrastruktura.gov.al Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, Tiranë, Shqipëri Nuk është kontaktuar
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë info@arsimi.gov.al Rruga e Durrësit Nr.23 Tiranë, Shqipëri ALB-1001-TIRANA Nuk është kontaktuar
Ministria e Drejtësisë info@drejtesia.gov.al Bulevardi Zogu I, Tiranë 1000 Nuk është kontaktuar
Ministria e Kulturës info@kultura.gov.al Rruga Aleksandër Moisiu, Tiranë Nuk është kontaktuar
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural info@bujqesia.gov.al Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr 2 Nuk është kontaktuar
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale info@shendetesia.gov.al Bajram Curri Blvd, Tirana 1000 Nuk është kontaktuar
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit info@turizmi.gov.al Adresa: Bulevardi “Zhan d’Ark”, Nr 23. Nuk është kontaktuar
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale info@shendetesia.gov.al Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri Nuk është kontaktuar
Ministria e Shtetit për Diasporën info@diaspora.gov.al Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1.1000, Tiranë, Shqipëri. Nuk është kontaktuar
Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes _____ _____________ Nuk është kontaktuar

Bashkitë

 • Bashkia e Tiranës;
 • Bashkia e Durrësit;

Shabllon

Emri i institucionit email adresa postare statusi
Emri i institucionit email adresa postare statusi

Letra që do i dërgohet institucioneve

Versioni shqip

(përkthim i atij anglisht) Letër e hapur

Programet e financuara nga fonde publike duhet të kenë kod burimi të lirë dhe të hapur (FOSS). Edhe pse ka shumë arsye të forta për këtë, shumë politikanë nuk i dinë ende.

Programet me kodburim të lirë i japin gjithkujt mundësinë për t'i përdorur, studiuar, përmirësuar dhe ndarë me të tjerët. Kjo e drejtë ndihmon në mbështetjen e lirive të tjera themelore, si e drejta e fjalës, medies së lirë e privatësisë.

Këtu vlen ndihma juaj! Firmosni letrën e hapur për t'i dhënë mesazhit tonë më shumë peshë. 16796 individë dhe 116 organizata e kanë firmosur deri tani. Ne do t'ua japim letrën dhe firmat përfaqësuesve tuaj për t'ua bërë të qartë: Para Publike? Kod Publik!

Para Publike? Kod Publik!

Shërbimet digjitale të ofruara dhe në përdorim nga administratat tona publike janë infrastruktura kritike e kombeve demokratike të shekullit XXI. Për të vendosur sisteme të besueshme, organet publike duhet të sigurohen që kanë kontroll të plotë mbi programet dhe sistemet kompjuterike në qendër të infrastrukturës digjitale të shtetit tonë. Megjithatë, kjo tani është vetëm përjashtimi, për shkak të licencave kushtëzuese që:

* Ndalojnë ndarjen dhe shkëmbimin e kodit të financuar nga publiku. Kjo ndalon bashkëpunimin midis administratave publike dhe ngadalëson ndjeshëm zhvillimin e mëtejshëm.
* Mbështesin monopolet duke zhdukur konkurrencën e lirë. Si rrjedhojë, shumë administrata krijojnë varësi ndaj pak kompanive.
* Përbëjnë rrezik për sigurinë e infrastrukturës sonë digjitale duke ndaluar analizën e kodit të burimit. Kjo bën që rregullimi i problemeve të sigurisë (të vullnetshme ose jo) shumë të vështirë, në mos të pamundur.

Neve na duhen programe që nxisin ndarjen e ideve dhe zgjidhjeve të mira. Në këtë mënyrë ne do të mund të përmirësojmë shërbimet IT për njerëzit kudo në Europë. Neve na duhen programe që sigurojnë lirinë e zgjedhjes, aksesit dhe konkurrencës. Na duhen programe që ndihmojnë administratat të rimarrin kontroll të plotë të infrastrukturës kritike digjitale, duke u mundësuar lirinë e pavarësinë nga ky grup i vogël kompanish. Prandaj ne u bëjmë thirrje përfaqësuesve tanë për të mbështetur programe me kod burimi të lirë e të hapur në administratën publike, sepse:

Programet me kodburim të hapur e të lirë janë një e mirë publike që lejon këdo të përdorë, ndajë dhe studiojë lirisht aplikacionet që përdorim dita-ditës Programet me kodburim të hapur e të lirë përdorin licensa që sigurojnë pavarësinë nga shërbimet e ofruara nga kompani specifike që përdorin licensa kushtëzuese për të kufizuar konkurrencën. Programet me kodburim të hapur e të lirë sigurojnë arritshmërinë e kodit të burimit, në mënyrë që çdo problem, kufizim a hyrje e palejuar të mund të rregullohet a parandalohet pa pasur nevojë për një ofrues shërbimi.

Organet publike financohen nëpërmjet taksave. Ato duhet të sigurohen t'i shpenzojnë fondet në mënyrën më eficiente të mundshme. Nëse paratë janë publike, atëherë edhe kodi duhet të jetë publik!

Prandaj ne, të nënshkruarit, u bëjmë thirrje përfaqësuesve tanë që:

"Të implementohet legjislacion që përcakton se programet e financuara nga fonde publike dhe të zhvilluara për sektorin publik të bëhen të arritshme publikisht nën një licensë programesh me kodburim të lirë e të hapur."

English Version

Open Letter

Publicly funded software has to be Free and Open Source Software. While there are plenty of good reasons for this, many politicians don’t know about them yet.

Free Software gives everybody the right to use, study, share and improve software. This right helps support other fundamental freedoms like freedom of speech, press and privacy.

This is where you can help! Sign the open letter to give our message more weight. 16794 people and 116 organisations have already signed. We will hand over the letter and signatures to your representatives and make sure that they understand that: Public Money? Public Code!

Public Money? Public Code!

Digital services offered and used by our public administrations are the critical infrastructure of 21st century democratic nations. In order to establish trustworthy systems, public bodies must ensure they have full control over the software and the computer systems at the core of our state digital infrastructure. However, right now, this is rarely the case due to restrictive software licences that:

Forbid sharing and exchanging publicly funded code. This prevents cooperation between public administrations and hinders further development. Support monopolies by hindering competition. As a result, many administrations become dependent on a handful of companies. Pose a threat to the security of our digital infrastructure by forbidding access to the source code. This makes fixing backdoors and security holes extremely difficult, if not completely impossible.

We need software that fosters the sharing of good ideas and solutions. Like this we will be able to improve IT services for people all over Europe. We need software that guarantees freedom of choice, access, and competition. We need software that helps public administrations regain full control of their critical digital infrastructure, allowing them to become and remain independent from a handful of companies. That is why we call our representatives to support Free and Open Source Software in public administrations, because:

Free and Open Source Software is a modern public good that allows everybody to freely use, study, share and improve applications we use on a daily basis. Free and Open Source Software licences provide safeguards against being locked in to services from specific companies that use restrictive licences to hinder competition. Free and Open Source Software ensures that the source code is accessible so that backdoors and security holes can be fixed without depending on one service provider.

Public bodies are financed through taxes. They must make sure they spend funds in the most efficient way possible. If it is public money, it should be public code as well!

That is why we, the undersigned, call our representatives to:

“Implement legislation requiring that publicly financed software developed for public sector must be made publicly available under a Free and Open Source Software licence.”

Plani i veprimit

Projekti fillon në shkurt 2018 (fillimi i përgatijeve) dhe është planifikuar të mbarojë në 2019, para zgjedhjeve të ardhshme lokale.

Planifikimi

 • Planifikimi fillestar për projektin: 1.02.2018 - 6.03.2018;
 • Përcaktimi i kostove të projektit: 2.03.2018 - 6.03.2018;
 • Kontakt i sponsorëve potencialë: 6.03.2018 - 20.03.2018;
 • Finalizimi i listes se institucioneve (me kontaktet perkatese): 26.03.2018
 • Përkthim i materialeve në shqip (letër institucioneve, fletushka, website etj): 20.03.2018 - 3.04.2018
 • Adaptim i materialeve promocionale në shqip për printim (design & printim): 3.04.2018 - 17.04.2018;
 • Deklaratë për shtyp (përpilimi në shqip): 5.04.2018
 • Deklaratë për shtyp (përpilimi në anlisht): 10.04.2018
 • Fillimi i fushates ne media: 1.05.2018
 • Pergatitja e letrave dhe dergimi ne protokoll i institucioneve: 1.05.2018
 • Prezantim ne OSCAL: 19.05.2018

Fillimi i promovimit

Vlerësimi i projektit

 • pyetësor

Financat

Plan buxheti i propozuar (total): €.

 • printim swag dhe materiale informuse: €;
 • dizajn dhe përgatitje e materialeve për printim: €;
 • qira për ambientin e punës (hackerspace?): €;
 • mjete pune (paketa telefonike, dosje, letra etj): €;
 • fotograf (për 5 aktivitete): 500€;
 • project management: 3 persona X (shuma e pagesës mujore) X 6 muaj: €;
 • kosto udhëtimesh për një person (FOSDEM 2019) për prezantimin e projektit: €;
 • kosto të paparashikuara: 10% e kostos totale të projektit.

Burimet e financimit

Më poshtë është lista e burimeve potenciale të financimit të iniciativës:

FSFE contact@fsfe.org Janë kontaktuar
Mozilla Foundation governance@lists.mozilla.org Nuk janë kontaktuar
Wikimedia (from different countries) info@wikimedia.org Nuk janë kontaktuar
TOR frontdesk@rt.torproject.org Nuk janë kontaktuar
Red Hat ___ Nuk janë kontaktuar
Debian Nuk janë kontaktuar
Edri brussels@edri.org Nuk janë kontaktuar
LibreOffice ___ Nuk janë kontaktuar
OpenSuse ___ Nuk janë kontaktuar
DFRI dfri@dfri.se Nuk janë kontaktuar
Open Knowledge Belgium ___ Nuk janë kontaktuar
Open Rights Group info@openrightsgroup.org Nuk janë kontaktuar
Free Knowledge Institute http://freeknowledge.eu/contact Nuk janë kontaktuar
World Privacy and Identity Association ___ Nuk janë kontaktuar
Open Source Initiative ___ Nuk janë kontaktuar
Open Knowledge (global) https://discuss.okfn.org/ Nuk janë kontaktuar
Open Knowledge Germany info@okfn.de Nuk janë kontaktuar
Embassy of Sweden (Albania/Kosovo) kontakti:ambassaden.tirana@gov.se Nuk janë kontaktuar

Draft teksti i propozuar për kontaktin ndodhet këtu: https://pad.openlabs.cc/p/public_money_public_code_email_per_financim

Grupi i punës

 • Kristi Progri: project management;
 • Redon Skikuli: project management;
 • SupporterX: project management;
 • Anxhelo Lushka: përkthime.

Media

 • press release (duhet përgatitur);
 • (lista e njejte me mediatizimin e Nextcloud).

Komunitete

 • FSFE (informim ne mailing list eu-foss-policy at lists.fsfe.org)
 • FLOSSK
 • Prishtina Hackerspace

Aktivitete (outreach)

 • Hands on (informim i komunitetit rreth projektit): 12.03.2018 @ 17.00
 • Meetup grupit organizativ: 9.04.2018 @ 17.00 (pë,rditësim rreth punës së bërë);
 • OSCAL 2018 (prezantim, swag): 19.03.2018 & 20.03.2018 (prezantimi i parë i projektit në publik të gjërë)
 • Libocon (prezantim dhe swag): shtator 2018

Vlerësimi i projektit