Difference between revisions of "Public Money Public Code"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 1: Line 1:
(informacion i përgjithshëm rreth fushatës)
+
(ka nevojë për përkthim)<br />
 +
Why is software created using taxpayers’ money not released as Free Software?
 +
We want legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a Free and Open Source Software licence. If it is public money, it should be public code as well.
 +
Code paid by the people should be available to the people!
  
  
Line 7: Line 10:
  
 
== Website ==  
 
== Website ==  
* (website i përgjithshëm)
+
* (website i përgjithshëm). Duhet përkthyer në shqip.
  
 
== Video ==  
 
== Video ==  
Line 15: Line 18:
  
 
= Lista e institucioneve që do kontaktohen =
 
= Lista e institucioneve që do kontaktohen =
 +
* Kryeministria
 +
* Presidenca
 +
* Bashkia e Tiranës
 
* Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 
* Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 
* Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 
* Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
Line 21: Line 27:
 
= Letra që do i dërgohet institucioneve =
 
= Letra që do i dërgohet institucioneve =
 
* vendos letrën në anglisht  
 
* vendos letrën në anglisht  
 
  
 
= Plani i veprimit =
 
= Plani i veprimit =
Line 27: Line 32:
  
 
== Parapërgatitje ==
 
== Parapërgatitje ==
 
  
 
== fillimi i promovimit ==
 
== fillimi i promovimit ==
 
  
 
== kontakti i institucioneve ==  
 
== kontakti i institucioneve ==  

Revision as of 19:19, 22 February 2018

(ka nevojë për përkthim)
Why is software created using taxpayers’ money not released as Free Software? We want legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a Free and Open Source Software licence. If it is public money, it should be public code as well. Code paid by the people should be available to the people!


Materiale promocionale

Identiteti visual

Website

 • (website i përgjithshëm). Duhet përkthyer në shqip.

Video

(link për video)

Swag

Lista e institucioneve që do kontaktohen

 • Kryeministria
 • Presidenca
 • Bashkia e Tiranës
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)
 • Emri i institucionit + kontakti. Statusi (i kontaktuar ose jo)

Letra që do i dërgohet institucioneve

 • vendos letrën në anglisht

Plani i veprimit

Projekti fillon në XX dhe është planifikuar të mbarojë në XX

Parapërgatitje

fillimi i promovimit

kontakti i institucioneve

Financat

 • kosto për swag:
 • project management :
 • kosto udhëtimesh (FOSDEM 2019):

Vlerësimi i projektit

Grupi i punës

 • Kristi Progri
 • Redon Skikuli

Aktivitete

 • Meetup grupit organizativ 1:
 • Meetup grupit organizativ 2:
 • OSCAL 2018
 • Libocon