Difference between revisions of "Public Money Public Code"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 206: Line 206:
* PCWorld Albanian;
* PCWorld Albanian;
* blogs personale të anëtarëve të OLS
* blogs personale të anëtarëve të OLS
* Its Foss (https://itsfoss.com/)


= Komunitete =
= Komunitete =

Revision as of 09:56, 19 April 2018

Pse programet që krijohen me paratë e taksapaguesve nuk publikohen me kod burimi të lirë? Ne kërkojmë legjislacion që përcakton se programet e financuara nga fonde publike e të zhvilluara për sektorin publik të kenë kodin e burimit nën një licencë të lirë. Nëse janë para publike, atëherë edhe kodi duhet të jetë publik. Kodi i paguar nga taksapaguesit duhet të jetë i aksesueshëm dhe i përdorshëm nga të gjithë qytetarët.

Materiale promocionale

Identiteti vizual

(do shtohet së shpejti)

Website

Video

Swag

 • Swag të gatshme: u kërkuan nga FSFE në mars 2018 dhe u dorëzuan në hackerspace
 • swag i printuar për nevojat lokale (në varësi të donatorëve)

Marrëdhënia me institucionet

Institucionet që do kontaktohen

Institucione qendrore Adresa email Adresa postare Statusi
Kryeministria info@kryeministria.al. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000
Presidenca sek president@president.al Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë 1000
Parlamenti suela.huta@parlament.al Kuvendi i Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr.4 – Tiranë
Komisioni Evropian
OSCE
UNDP
Ministritë Adresa email Adresa postare Statusi
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme DK@mfa.gov.a Bulevardi Zhan D'Ark, Tiranë 1000 Nuk është kontaktuar
Ministria e Mbrojtjes fakset@aaf.mil.al Rruga e Dibrës, Tiranë Nuk është kontaktuar
Ministria e Brendshme ministriaebrendshme@gmail.com Ministria e Brendshme - Sheshi ' Skënderbej , nr.3 Tiranë Nuk është kontaktuar
Ministria e financave dhe Ekonomisë info@financa.gov.al Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë Nuk është kontaktuar
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sekretaria@infrastruktura.gov.al Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, Tiranë, Shqipëri Nuk është kontaktuar
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë info@arsimi.gov.al Rruga e Durrësit Nr.23 Tiranë, Shqipëri ALB-1001-TIRANA Nuk është kontaktuar
Ministria e Drejtësisë info@drejtesia.gov.al Bulevardi Zogu I, Tiranë 1000 Nuk është kontaktuar
Ministria e Kulturës info@kultura.gov.al Rruga Aleksandër Moisiu, Tiranë Nuk është kontaktuar
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural info@bujqesia.gov.al Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr 2 Nuk është kontaktuar
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale info@shendetesia.gov.al Bajram Curri Blvd, Tirana 1000 Nuk është kontaktuar
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit info@turizmi.gov.al Adresa: Bulevardi “Zhan d’Ark”, Nr 23. Nuk është kontaktuar
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale info@shendetesia.gov.al Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri Nuk është kontaktuar
Ministria e Shtetit për Diasporën info@diaspora.gov.al Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1.1000, Tiranë, Shqipëri. Nuk është kontaktuar
Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Nuk është kontaktuar

Bashkitë

 • Bashkia e Tiranës;
 • Bashkia e Durrësit;

Shabllon

Emri i institucionit email adresa postare statusi
Emri i institucionit email adresa postare statusi

Letra që do i dërgohet institucioneve

Versioni shqip

(përkthim i atij anglisht) Letër e hapur

Programet e financuara nga fonde publike duhet të kenë kod burimi të lirë dhe të hapur (FOSS). Edhe pse ka shumë arsye të forta për këtë, shumë politikanë nuk i dinë ende.

Programet me kodburim të lirë i japin gjithkujt mundësinë për t'i përdorur, studiuar, përmirësuar dhe ndarë me të tjerët. Kjo e drejtë ndihmon në mbështetjen e lirive të tjera themelore, si e drejta e fjalës, medies së lirë e privatësisë.

Këtu vlen ndihma juaj! Firmosni letrën e hapur për t'i dhënë mesazhit tonë më shumë peshë. 16796 individë dhe 116 organizata e kanë firmosur deri tani. Ne do t'ua japim letrën dhe firmat përfaqësuesve tuaj për t'ua bërë të qartë: Para Publike? Kod Publik!

Para Publike? Kod Publik!

Shërbimet digjitale të ofruara dhe në përdorim nga administratat tona publike janë infrastruktura kritike e kombeve demokratike të shekullit XXI. Për të vendosur sisteme të besueshme, organet publike duhet të sigurohen që kanë kontroll të plotë mbi programet dhe sistemet kompjuterike në qendër të infrastrukturës digjitale të shtetit tonë. Megjithatë, kjo tani është vetëm përjashtimi, për shkak të licencave kushtëzuese që:

* Ndalojnë ndarjen dhe shkëmbimin e kodit të financuar nga publiku. Kjo ndalon bashkëpunimin midis administratave publike dhe ngadalëson ndjeshëm zhvillimin e mëtejshëm.
* Mbështesin monopolet duke zhdukur konkurrencën e lirë. Si rrjedhojë, shumë administrata krijojnë varësi ndaj pak kompanive.
* Përbëjnë rrezik për sigurinë e infrastrukturës sonë digjitale duke ndaluar analizën e kodit të burimit. Kjo bën që rregullimi i problemeve të sigurisë (të vullnetshme ose jo) shumë të vështirë, në mos të pamundur.

Neve na duhen programe që nxisin ndarjen e ideve dhe zgjidhjeve të mira. Në këtë mënyrë ne do të mund të përmirësojmë shërbimet IT për njerëzit kudo në Europë. Neve na duhen programe që sigurojnë lirinë e zgjedhjes, aksesit dhe konkurrencës. Na duhen programe që ndihmojnë administratat të rimarrin kontroll të plotë të infrastrukturës kritike digjitale, duke u mundësuar lirinë e pavarësinë nga ky grup i vogël kompanish. Prandaj ne u bëjmë thirrje përfaqësuesve tanë për të mbështetur programe me kod burimi të lirë e të hapur në administratën publike, sepse:

Programet me kodburim të hapur e të lirë janë një e mirë publike që lejon këdo të përdorë, ndajë dhe studiojë lirisht aplikacionet që përdorim dita-ditës Programet me kodburim të hapur e të lirë përdorin licensa që sigurojnë pavarësinë nga shërbimet e ofruara nga kompani specifike që përdorin licensa kushtëzuese për të kufizuar konkurrencën. Programet me kodburim të hapur e të lirë sigurojnë arritshmërinë e kodit të burimit, në mënyrë që çdo problem, kufizim a hyrje e palejuar të mund të rregullohet a parandalohet pa pasur nevojë për një ofrues shërbimi.

Organet publike financohen nëpërmjet taksave. Ato duhet të sigurohen t'i shpenzojnë fondet në mënyrën më eficiente të mundshme. Nëse paratë janë publike, atëherë edhe kodi duhet të jetë publik!

Prandaj ne, të nënshkruarit, u bëjmë thirrje përfaqësuesve tanë që:

"Të implementohet legjislacion që përcakton se programet e financuara nga fonde publike dhe të zhvilluara për sektorin publik të bëhen të arritshme publikisht nën një licensë programesh me kodburim të lirë e të hapur."

Plani i veprimit

Projekti fillon në shkurt 2018 (fillimi i përgatijeve) dhe është planifikuar të mbarojë në 2019, para zgjedhjeve të ardhshme lokale.

Planifikimi

 • Planifikimi fillestar për projektin: 1.02.2018 - 6.03.2018;
 • Përcaktimi i kostove të projektit: 2.03.2018 - 6.03.2018;
 • Kontakt i sponsorëve potencialë: 6.03.2018 - 20.03.2018;
 • Finalizimi i listes se institucioneve (me kontaktet perkatese): 26.03.2018
 • Përkthim i materialeve në shqip (letër institucioneve, fletushka, website etj): 20.03.2018 - 3.04.2018
 • Adaptim i materialeve promocionale në shqip për printim (design & printim): 3.04.2018 - 17.04.2018;
 • Deklaratë për shtyp (përpilimi në shqip): 5.04.2018
 • Deklaratë për shtyp (përpilimi në anlisht): 10.04.2018
 • Fillimi i fushates ne media: 1.05.2018
 • Pergatitja e letrave dhe dergimi ne protokoll i institucioneve: 1.05.2018
 • Prezantim ne OSCAL: 19.05.2018

Fillimi i promovimit

Vlerësimi i projektit

 • pyetësor

Financat

Plan buxheti i propozuar (total): €.

 • printim swag dhe materiale informuse: €;
 • dizajn dhe përgatitje e materialeve për printim: €;
 • qira për ambientin e punës (hackerspace?): €;
 • mjete pune (paketa telefonike, dosje, letra etj): €;
 • fotograf (për 5 aktivitete): 500€;
 • project management: 3 persona X (shuma e pagesës mujore) X 6 muaj: €;
 • kosto udhëtimesh për një person (FOSDEM 2019) për prezantimin e projektit: €;
 • kosto të paparashikuara: 10% e kostos totale të projektit.

Burimet e financimit

Më poshtë është lista e burimeve potenciale të financimit të iniciativës:

FSFE contact@fsfe.org Janë kontaktuar
Mozilla Foundation governance@lists.mozilla.org Nuk janë kontaktuar
Wikimedia (from different countries) info@wikimedia.org Nuk janë kontaktuar
TOR frontdesk@rt.torproject.org Nuk janë kontaktuar
Red Hat Nuk janë kontaktuar
Debian Nuk janë kontaktuar
Edri brussels@edri.org Nuk janë kontaktuar
LibreOffice Nuk janë kontaktuar
OpenSuse Nuk janë kontaktuar
DFRI dfri@dfri.se Nuk janë kontaktuar
Open Knowledge Belgium Nuk janë kontaktuar
Open Rights Group info@openrightsgroup.org Nuk janë kontaktuar
Free Knowledge Institute http://freeknowledge.eu/contact Nuk janë kontaktuar
World Privacy and Identity Association Nuk janë kontaktuar
Open Source Initiative Nuk janë kontaktuar
Open Knowledge (global) https://discuss.okfn.org/ Nuk janë kontaktuar
Open Knowledge Germany info@okfn.de Nuk janë kontaktuar
Embassy of Sweden (Albania/Kosovo) kontakti:ambassaden.tirana@gov.se Nuk janë kontaktuar

Draft teksti i propozuar për kontaktin ndodhet këtu: https://pad.openlabs.cc/p/public_money_public_code_email_per_financim

Kërkesa për ndryshime legjislative

Grupi i punës

 • Kristi Progri: project management;
 • Redon Skikuli: project management;
 • SupporterX: project management;
 • Anxhelo Lushka: përkthime.

Media

 • press release (duhet përgatitur);
 • OLs blog post:
 • Joinup Europe;
 • PCWorld Albanian;
 • blogs personale të anëtarëve të OLS
 • Its Foss (https://itsfoss.com/)

Komunitete

 • FSFE (informim ne mailing list eu-foss-policy at lists.fsfe.org)
 • FLOSSK
 • Prishtina Hackerspace
 • ELL/LAK

Aktivitete (outreach)

 • Hands on (informim i komunitetit rreth projektit): 12.03.2018 @ 17.00
 • Meetup grupit organizativ: 9.04.2018 @ 17.00 (pë,rditësim rreth punës së bërë);
 • OSCAL 2018 (prezantim, swag): 19.03.2018 & 20.03.2018 (prezantimi i parë i projektit në publik të gjërë);
 • Libocon (prezantim dhe swag): shtator 2018

Vlerësimi i projektit