Projektet e Open Labs

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:24, 28 November 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Grupe pune FLOSS: krijova faqen e projektit per openSUSE)
Jump to navigation Jump to search

Në këtë faqe mund të gjeni listën e iniciativave, të grupeve të punës dhe aktiviteteve kryesore pranë Open Labs.

Projekte dhe iniciativa

Grupe pune FLOSS

  • Mozilla;
  • OpenStreetMap;
  • Nextcloud;
  • Fedora;
  • Debian;
  • openSUSE
  • Wikipedia;
  • LibreOffice.

Aktivitete