Projektet e Open Labs

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Në këtë faqe mund të gjeni listën e iniciativave dhe të grupeve të punës të pranë Open Labs.

Projekte dhe iniciativa

Platforma free libre open source

  • Mozilla;
  • OpenStreetMap;
  • Nextcloud;
  • Fedora;
  • Debian;
  • Wikipedia;
  • LibreOffice