Projektet e Open Labs

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:54, 22 February 2018 by Rskikuli (talk | contribs) (Krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Në këtë faqe mund të gjeni listën e iniciativave dhe të grupeve të punës të pranë Open Labs.

Projekte dhe iniciativa


Platforma free libre open source

  • Mozilla
  • OpenStreetMap