Difference between revisions of "Projektet e Open Labs"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1:
Në këtë faqe mund të gjeni listën e iniciativave dhe të grupeve të punës pranë Open Labs.
+
Në këtë faqe mund të gjeni listën e iniciativave, të grupeve të punës dhe aktiviteteve kryesore pranë Open Labs.
  
 
= Projekte dhe iniciativa =  
 
= Projekte dhe iniciativa =  

Revision as of 08:42, 23 February 2018

Në këtë faqe mund të gjeni listën e iniciativave, të grupeve të punës dhe aktiviteteve kryesore pranë Open Labs.

Projekte dhe iniciativa

Platforma free libre open source

  • Mozilla;
  • OpenStreetMap;
  • Nextcloud;
  • Fedora;
  • Debian;
  • Wikipedia;
  • LibreOffice