Projekte

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 20:32, 7 March 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova fushaten e zgjedhjeve 2017)
Jump to navigation Jump to search

Cdo projekt rrek teknologjive me kodburim të lirë dhe të hapur si dhe rreth privatësisë dhe:

  • Wikipedia (shembulli më i mirë i ndarjes së dijes së hapur);
  • Mozilla Firefox (shfletuesi që respekton privatësinë tënde);
  • OpenStreetMap (platforma me të dhëna gjeohapsinore të hapura që nuk të përgjon);
  • LibreOffice (platforma më e plotë me kodburim të hapur për të shkruar, prezantuar dhe përllogaritur);
  • GNU/Linux (sistemi operativ me kodburim të hapur që fuqizon pjesën më të madhe të internetit).

Fushata

Këto janë grupet aktive të punës në komunitet dhe në hackerspace, por ti je i mirëseardhur që të krijosh një grup të ri pune rreth njv projekti free open source ose të bashkohesh me një nga grupet aktuale. Për pyetje mos hezito të kontaktosh anëtarët e tjerë të komunitetit në një nga kanalet e komunikimit.