Projeksionet CC dhe bisedë e hapur: 'Refugees Welcome' nga SubMedia

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Pas një periudhe të gjatë rikthehen në Hackerspace projeksionet me video, dokumentarë dhe filma rreth kulturës me kodburim të lirë dhe të hapur, privatësisë online, domeinit publik dhe tematikave të tjera që trajtojmë në Open Labs. Fokus të vecantë ka dhe licensa e videove që do projektohen që do jetë në domein publik, Creative Commons ose licensë tjetër e hapur. Sigurisht pas cdo projeksioni do vijojë dhe bisedë me të pranishmit rreth tematikës së projeksionit. Ky projeksion është një prodhim i SubMedia me fokus refugjatët dhe është publikuar duke përdorur copyleft. Ja dhe pershkrimi ne Anglisht: Refugees Welcome: Creating Solidarity Across Borders In our current age of resurgent nationalism, anti-migrant xenophobia and increasing border militarization, it can be easy to lose track of the central role that migration has played in shaping the spaces we inhabit. The richness and depth of human history comes from the countless individual and collective journeys that we, or our ancestors before us, have taken to get to where we are now — wherever that might be. The so-called “refugee crisis” that has dominated headlines for the past several years is not a new phenomenon, nor is it a passing phase. As our world stands on the precipice of more destabilizing wars waged over declining resources, a deepening of structural economic inequality and the onset of cataclysmic climate change, even more dramatic movements of human populations are inevitable. What is not yet inevitable is how humanity will respond to this crisis. In this month’s episode of Trouble, anarchist media collective subMedia interviews a number of individuals from around the world who are helping to chart a course for the future based on living practices of solidarity and mutual aid, and who are invested in tearing down the physical and imaginary borders that seek to keep us divided.

Sill pop corn me vete dhe bëhu pjesë e bosedës.

Pjesëmarrësit

Ky aktivitet është i hapur për të gjithë dhe nuk ka nevojë për regjistrim.

Detaje

Axhenda

Do publikohet së shpejti.

Ndërlidhje

Raport i eventit

Do të plotësohet në fund të eventit...