Projeksionet CC dhe bisedë e hapur: 'Refugees Welcome' nga SubMedia

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 08:55, 19 June 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen e eventit)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Do plotësohet së shpejti.

Kush mund të marrë pjesë

Do plotësohet së shpejti.

Detaje

  • Kur: 21 qershor 2017 @ 19.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve

Axhenda

Do publikohet së shpejti.

Ndërlidhje

Raport i eventit

Do të plotësohet në fund të eventit...