Privatesi

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:18, 21 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Rëndësia e privatësisë në ndërrjet si dhe veglat që mund të përdorim për të evituar përgjimin masiv do publikohen në mënyrë të detajuar këtu. Një fillimi i mirë është ndjekja e udhëzimeve që prezantohen këtu www.privacytools.io.